Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

TPD-MS and spectroscopic studies of Cr(acac)3 binding at silica and alumina surface

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Davydenko, L.
dc.contributor.author Mischanchuk, B.
dc.contributor.author Pokrovskiy, V.
dc.contributor.author Babich, I.
dc.contributor.author Plyuto, Yu.
dc.date.accessioned 2012-12-15T11:17:48Z
dc.date.available 2012-12-15T11:17:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation TPD-MS and spectroscopic studies of Cr(acac)3 binding at silica and alumina surface / L. Davydenko, B. Mischanchuk, V. Pokrovskiy, I. Babich, Yu. Plyuto // Поверхность. — 2010. — Вип. 2(17). — С. 119-128. — Бібліогр.: 20 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0106
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39327
dc.description.abstract The mechanism of binding of Cr(acac)3 molecules at active sites of the surface of silica and alumina supports has been studied by temperature programmed desorption mass spectrometry (TPD-MS), UV-vis and IR spectroscopy. It has been found out that surface hydroxyl groups are responsible for binding of Cr(acac)3 molecules only in the case of silica support due to hydrogen bonding with acetylacetonate ligand. In contrast, the binding of Cr(acac)3 molecules at the alumina surface can be due to donor-acceptor interaction of π-electrons of acetylacetonate ligands with Al↑3+ sites. uk_UA
dc.description.abstract Методами температурно–програмованої десорбційної мас–спектрометрії (ТПД–МС), УФ та ІЧ спектроскопії досліджено механізм взаємодії молекул Cr(acac)3 з активними центрами поверхні оксидів кремнію та алюмінію. Встановлено, що у випадку оксиду кремнію поверхневі гідроксильні групи взаємодіють з Cr(acac)3 з утворенням водневих зв’язків з ацетилацетонатними лігандами. У випадку оксиду алюмінію реалізується донорно–акцепторна взаємодія π–електронів ацетилацетонатних лігандів молекул Cr(acac)3 з координаційно–ненасиченими центрами Al↑3+ поверхні. uk_UA
dc.description.abstract Методами температурно–программируемой десорбционной масс–спектрометрии (ТПД–МС), УФ и ИК спектроскопии исследован механизм взаимодействия молекул Cr(acac)3 с активными центрами поверхности оксидов кремния и алюминия. Установлено, что в случае оксида кремния поверхностные гидроксильные группы взаимодействуют с Cr(acac)3 с образованием водородных связей с ацетилацетонатными лигандами. В случае оксида алюминия реализуется донорно–акцепторное взаимодействие π–электронов ацетилацетонатных лигандов молекул Cr(acac)3 с координационно–ненасыщенными центрами Al↑3+ поверхности. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Поверхность
dc.subject Физико-химия поверхностных явлений uk_UA
dc.title TPD-MS and spectroscopic studies of Cr(acac)3 binding at silica and alumina surface uk_UA
dc.title.alternative Дослідження Cr(acac)3 на поверхні оксидів кремнію та алюмінію методами ТПД–МС, УФ та ІЧ спектроскопії uk_UA
dc.title.alternative Исследование Cr(acac)3 на поверхности оксидов кремния и алюминия методами ТПД–МС, УФ и ИК спектроскопии uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 544.723.23


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис