Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Теоретичне моделювання межі поділу кремнезем – водний розчин електроліту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кравченко, А.А.
dc.date.accessioned 2012-12-15T10:44:55Z
dc.date.available 2012-12-15T10:44:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Теоретичне моделювання межі поділу кремнезем – водний розчин електроліту / А.А. Кравченко // Поверхность. — 2010. — Вип. 2(17). — С. 32-41. — Бібліогр.: 48 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0106
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39320
dc.description.abstract Неемпіричним методом Хартрі–Фока та методом функціоналу густини виконано квантовохімічні розрахунки рівноважної просторової будови та енергії утворення гідратованих комплексів молекул електролітів (солі хлориду натрію, неорганічних кислот, неорганічних та органічних основ) на поверхні наночастинок кремнезему. Досліджено механізм гідратації молекул електролітів та показано найбільш імовірні шляхи адсорбції асоціативних гідратованих комплексів на поверхні високодисперсного кремнезему. uk_UA
dc.description.abstract Неэмпирическим методом Хартри-Фока и методом функционала плотности выполнены квантовохимические расчеты равновесного пространственного строения и энергии образования гидратированных комплексов молекул электролитов (соли хлорида натрия, неорганических кислот, неорганических и органических оснований) на поверхности наночастиц кремнезема. Исследован механизм гидратации молекул электролитов и показаны наиболее вероятные пути адсорбции ассоциативных гидратированных комплексов на поверхности высокодисперсного кремнезема. uk_UA
dc.description.abstract Quantum chemical calculations on the equilibrium spatial structure and formation energy of hydrated complexes of electrolytes (salt of sodium chloride, inorganic acids, inorganic and organic bases) molecules on the surfaces of silica particles have been carried out within the frameworks of ab initio Hartree-Fock and density functional theory methods. The hydration mechanism has been examined of electrolytes molecules and the most probable routes have been shown of adsorption of associative hydrated complexes on high disperse silica surface. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Поверхность
dc.subject Теория химического строения и реакционной способности поверхности. Моделирование процессов на поверхности uk_UA
dc.title Теоретичне моделювання межі поділу кремнезем – водний розчин електроліту uk_UA
dc.title.alternative Теоретичеcкое моделирование поверхности раздела фаз кремнезем – водный раствор электролита uk_UA
dc.title.alternative Theoretical simulation of the interface between silica and aqueous solution of electrolyte uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 544.723:544.18


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис