Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Відбиття електромагнітного випромінювання від багатошарових металевих нанопокриттів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лерман, Л.Б.
dc.contributor.author Лющенко, М.А.
dc.contributor.author Криворучко, Я.С.
dc.date.accessioned 2012-12-15T10:33:29Z
dc.date.available 2012-12-15T10:33:29Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Відбиття електромагнітного випромінювання від багатошарових металевих нанопокриттів / Л.Б. Лерман, М.А. Лющенко, Я.С. Криворучко // Поверхность. — 2010. — Вип. 2(17). — С. 7-13. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0106
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39317
dc.description.abstract Розглядається задача взаємодії електромагнітного випромінювання з скінченним числом наношарів золота і срібла, що чергуються. Вважається, що шари розташовані на поверхні твердого тіла (діелектрика). Для плоских хвиль комплексні коефіцієнти відбиття і прозорості, їх модулі і фази, а також значення цих коефіцієнтів за потужністю визначаються імпедансним методом. Це дозволяє дослідити як частотну залежність коефіцієнтів при фіксованому куті падіння хвилі, так і кутову залежність для обраного діапазону. Зокрема, наводяться залежності коефіцієнтів за потужністю від довжини плоскої хвилі у випадках перпендикулярної і паралельної поляризацій для шестишарового покриття при деяких кутах падіння хвилі. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается задача взаимодействия электромагнитного излучения с конечным числом чередующихся нанослоев золота и серебра. Предполагается, что слои расположены на поверхности твердого тела (диэлектрика). Для плоских волн комплексные коэффициенты отражения и прозрачности, их модули и фазы, а также значения этих коэффициентов по мощности определяются с помощью импедансного метода. Это позволяет исследовать как частотную зависимость коэффициентов при фиксированном угле падения волны, так и угловую зависимость в выбранном диапазоне. В частности, приводятся зависимости коэффициентов по мощности от длины плоской волны в случаях перпендикулярной и параллельной поляризации для шестислойного покрытия при некоторых углах падения волны. uk_UA
dc.description.abstract The problem on electromagnetic radiation interaction with the finite number of metallic intermittent silver and gold nano–layers. It is imposed that the layers are disposed on the solid (dielectric) surface. For plain waves, complex reflection, and transmission coefficients, their modules and phases, and also the coefficient values through power can be calculated using an impedance method expressed. It makes it possible to explore the frequency dependence of coefficients at fixed angle of the wave as well as an angular dependence for the diapason defined. Moreover, power dependences of the coefficients versus plain wave lengths in cases of parallel and perpendicular polarizations for a six–layer cover at some incidence angles are illustrated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Поверхность
dc.subject Теория химического строения и реакционной способности поверхности. Моделирование процессов на поверхности uk_UA
dc.title Відбиття електромагнітного випромінювання від багатошарових металевих нанопокриттів uk_UA
dc.title.alternative Отражение электромагнитного излучения от многослойных металлических нанопокрытий uk_UA
dc.title.alternative Electromagnetic reflection from multilayer metallic nano–coatings uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 535.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис