Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Виживаність 3D-культури клітин MCF-7 у безсироватковому середовищі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Непийвода, Х.Д.
dc.contributor.author Гарманчук, Л.В.
dc.contributor.author Перепелиціна, О.М.
dc.contributor.author Скачкова, О.В.
dc.contributor.author Храновська, Н.М.
dc.contributor.author Сидоренко, М.В.
dc.contributor.author Остапченко, Л.І.
dc.date.accessioned 2012-11-12T18:30:25Z
dc.date.available 2012-11-12T18:30:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Виживаність 3D-культури клітин MCF-7 у безсироватковому середовищі / Х.Д. Непийвода, Л.В. Гарманчук, О.М. Перепелиціна, О.В. Cкачкова, Н.М. Храновська, М.В. Сидоренко, Л.І. Остапченко // Доп. НАН України. — 2011. — № 8. — С. 160-164. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38574
dc.description.abstract Показано вищу резистентність сфероїдної культури (3D-модель) пухлинних клітин MCF-7 до відсутності в середовищі культивування сироваткових факторів у порівнянні зі стандартними умовами культивування та з моношаровим ростом (2D-модель), про що свідчить показник живих клітин, апоптичний індекс, розподіл клітин за фазами циклу та адгезивні характеристики. uk_UA
dc.description.abstract We show the higher resistance of cancer cells MCF-7 spheroid culture (3D-model) to the absence of serum factors in culture medium in comparison with standard cultivation conditions and with monolayer growth (2D-model) that is evidenced by the index of living cells, apoptic index, distribution of the cells by cycle phases, and adhesive properties. uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу виконано на базi Навчально-наукового центру “Iнститут бiологiї” Київського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біохімія uk_UA
dc.title Виживаність 3D-культури клітин MCF-7 у безсироватковому середовищі uk_UA
dc.title.alternative Survival of 3D culture of cells MCF-7 under conditions without serum uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616-006.04:577.352


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис