Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оцінка властивостей особин рослин як основа прогнозування стану популяцій рідкісних та зникаючих видів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шейко, О.А.
dc.contributor.author Мусатенко, Л.І.
dc.date.accessioned 2012-11-12T18:27:04Z
dc.date.available 2012-11-12T18:27:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Оцінка властивостей особин рослин як основа прогнозування стану популяцій рідкісних та зникаючих видів / О.А. Шейко, Л.І. Мусатенко // Доп. НАН України. — 2011. — № 8. — С. 150-154. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38572
dc.description.abstract Оцінка властивостей особин рослин є основою досліджень ценопопуляцій і дає можливість прогнозування стану популяцій, що особливо актуально при вивченні рідкісних та зникаючих видів. Кількісну оцінку репродукції особин рослин корисно доповнювати дослідженням морфометричних показників генеративних та вегетативних органів, оскільки розмір особини, який визначається кількістю, лінійними розмірами вегетативних та генеративних структур, обумовлює всі репродуктивні показники. При дослідженні семи морфометричних показників у деяких дикорослих видів родини Orchidaceae Juss. виявлено широку варіабельність кількісних і лінійних параметрів генеративних органів. Лінійні показники вегетативних органів більш консервативні. Це, можливо, обумовлено стабільністю, яка склалася на генетичному рівні в процесі еволюції. uk_UA
dc.description.abstract The assessment of plants individuals characteristics is a basis of the cenopopulations research and allows one to predict a population state, which is especially actual at studing the rare and disappearing species. The quantitative assessment of plants individuals reproduction effectively completes the research of morphometric indices of generative and vegetative organs because the individual dimension which is determined by the number and linear dimensions of generative and vegetative organs stipulates all reproduction indices. As a result of the research of 7 morphometric indices of some wild species of family Orchidaceae Juss., a wide variability of quantitative and linear parameters of generative organs is detected. The linear parameters of vegetative organs are more conservative. This fact is possibly conditioned by the stability which was formed on the genetic level in the evolutionary process. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Оцінка властивостей особин рослин як основа прогнозування стану популяцій рідкісних та зникаючих видів uk_UA
dc.title.alternative The assessment of plants individuals characteristics as a basis of the prediction of populations states of rare and disappearing species uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис