Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Kарбеновий каталіз реакції трансестерифікації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Марічев, К.О.
dc.contributor.author Короткіх, М.І.
dc.contributor.author Кисельов, А.В.
dc.contributor.author Пехтерева, Т.М.
dc.contributor.author Бумагін, М.О.
dc.contributor.author Раєнко, Г.Ф.
dc.contributor.author Швайка, О.П.
dc.date.accessioned 2012-10-31T14:44:59Z
dc.date.available 2012-10-31T14:44:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Kарбеновий каталіз реакції трансестерифікації / К.О. Марічев, М.І. Короткіх, А.В. Кисельов, Т.М. Пехтерева, М.О. Бумагін, Г.Ф. Раєнко, О.П. Швайка // Доп. НАН України. — 2011. — № 7. — С. 133-137. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38168
dc.description.abstract Знайдено високий каталітичний ефект карбенів у реакції трансестерифікації, який у надлишку спирту більше ніж на порядок за показниками TON і TOF переважає відомий з наукових джерел каталітичний ефект карбенів у реакціях при близьких до стехіометричних кількостях реагентів у присутності молекулярних сит та більше ніж на два порядки відомий процес у надлишку спирту. Показано, що біскарбенові структури є активнішими, ніж монокарбенові, а полімерні карбени — найактивнішими. В експерименті на соняшниковій олії доведено можливість використання полімерних карбенів з високою ефективністю для отримання біодизельного палива. uk_UA
dc.description.abstract A high catalytic effect of carbenes is found in the transesterification reaction, which is by one order larger by TON and TOF indices in the excess of alcohol than the known catalytic effect of carbenes in this reaction with amounts of reagents close to stoichiometric ones in the presence of molecular sieves and by two orders larger than the known process in the excess of alcohol. It is shown that biscarbene structures are more active than monocarbene ones, and the polymeric carbenes are the most active. In the experiment on sunflower oil, a possibility to use polymer carbenes with high efficiency to produce biodiesel fuel is proved. uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу виконано при фiнансовiй пiдтримцi НАН України (гранти № 284, 28.05.2010 i № 171, 14.03.2011) та РФФД (грант 10.03.2010-Укр-а). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Kарбеновий каталіз реакції трансестерифікації uk_UA
dc.title.alternative Carbene catalysis of the transesterification reaction uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 547.78+547.79


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис