Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного кістяка натрієвої ДНК

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Войтешенко, І.С.
dc.contributor.author Жураківський, Р.О.
dc.contributor.author Булавін, Л.А.
dc.contributor.author Говорун, Д.М.
dc.date.accessioned 2012-10-31T13:58:22Z
dc.date.available 2012-10-31T13:58:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного кістяка натрієвої ДНК / І.С. Войтешенко, Р.О. Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Доп. НАН України. — 2011. — № 7. — С. 173-180. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38152
dc.description.abstract Вперше квантово-механічним методом на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//DFT B3LYP/6-31G(d,p) проведено повний конформаційний аналіз низькомолекулярної натрієвої сполуки, що моделює електронейтральний цукрово-фосфатний кістяк ДНК. Встановлено, що з усіх 8959 можливих конформерів лише 51 є твірними цукрово-фосфатного кістяка A-подібних форм ДНК. Не виявлено модельних A-подібних форм ДНК з нативними значеннями всіх торсійних кутів. Зафіксовано 53 твірних конформери цукрово-фосфатного кістяка B-подібних форм ДНК, шість з яких мають ідентичний до природних набір номенклатурних торсійних кутів α, β, γ, δ, ε та ζ. Виявлено 426 твірних конформерів цукрово-фосфатного кістяка P-подібних форм ДНК з цукрами C2'-endo та C3'-endo. Решта 509 сполук мають широкий спектр конформацій цукрів, найчисленнішими серед яких є C1'-exo та C4'-endo. Отримані результати узгоджуються з попередніми дослідженнями модельного біцукрового залишку, в яких фосфатна група нейтралізована протоном, та розширюють існуючі уявлення про конформаційну будову та мінливість макромолекули ДНК. uk_UA
dc.description.abstract The complete conformational analysis of a low-molecular sodium compound which simulates the electroneutral sugar-phosphatic frame of DNA by a quantum|=|mechanical method at MP2/6-311++G(2df,pd)//DFT B3LYP/6-31G(d,p) level of theory is first performed. It is shown that only 51 from all 8959 possible conformers are formative for sugar-phosphatic frame of A-like DNA forms, among which there are no modeled A-like DNA forms with native values of all torsion angles. 53 formative conformers of sugar-phosphatic frame of B-like DNA forms are detected, 6 of them having a set of nomenclatural torsion angles α, β, γ, δ, ε, and ζ which are identical to natural ones. 426 formative conformers of sugar-phosphatic frame of P-like DNA forms with C2'-endo and C3'-endo sugars are determined. Other 509 compounds have a wide spectrum of sugar's conformations, the most numerous ones are C1'-exo and C4'-endo. The obtained results are in good agreement with our previous investigation of a modeled bisugar residue with proton neutralized phosphate group. In our opinion, these results broaden the conception of the structure and the conformational changeability of a DNA macromolecule. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біофізика uk_UA
dc.title Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного кістяка натрієвої ДНК uk_UA
dc.title.alternative Conformational analysis of a low-molecular model of sugar-phosphatic DNA sodium chain uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.32


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис