Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Бензо[d][1,3]діоксолвмісні похідні α-амінофосфонових кислот: синтез та інгібування протеїнтирозинфосфатаз

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шевчук, М.В.
dc.contributor.author Танчук, В.Ю.
dc.contributor.author Кононець, Л.А.
dc.contributor.author Кулік, І.Б.
dc.contributor.author Рибакова, А.В.
dc.contributor.author Романенко, В.Д.
dc.contributor.author Сорочинський, А.Є.
dc.contributor.author Вовк, А.І.
dc.contributor.author Кухар, В.П.
dc.date.accessioned 2012-10-31T13:55:56Z
dc.date.available 2012-10-31T13:55:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Бензо[d][1,3]діоксолвмісні похідні α-амінофосфонових кислот: синтез та інгібування протеїнтирозинфосфатаз / М.В. Шевчук, В.Ю. Танчук, Л.А. Кононець, І.Б. Кулік, А.В. Рибакова, В.Д. Романенко, А.Є. Сорочинський, А.І. Вовк, В.П. Кухар // Доп. НАН України. — 2011. — № 7. — С. 167-172. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38151
dc.description.abstract Синтезовано бензо[d][1,3]діоксолвмісні похідні α-амінофосфонових кислот загальної формули HCO2CH(R²)N(CH2Ph)CH(R¹)PO3H2, де R¹=Ph, 4-CF3C6H4, CF3, CHF2(CF2)5; R²=бензо[d][1,3]діоксол-5-іл, тіофен-2-іл, і досліджено їх активність щодо протеїнтирозинфосфатази з єрсинії, β-протеїнтирозинфосфатази та протеїнтирозинфосфатази 1B як мішеней для потенційних лікарських засобів. Результати виконаних досліджень показують перспективність бензо[d][1,3]діоксолвмісних похідних N-фосфонометилгліцину як інгібіторів РТР1В та забезпечують підгрунтя для їх подальшої структурної оптимізації. uk_UA
dc.description.abstract Benzo[d][1,3]dioxole substituted α-aminophosphonic acids of the general formula HCO2CH(R²)N(CH2Ph)CH(R¹)PO3H2, where R¹=Ph, 4-CF3C6H4, CF3, CHF2(CF2)5; R²=benzo[d][1,3]dioxol-5-yl, thiophen-2-yl, are synthesized and their activities toward Yersinia protein tyrosine phosphatase, β-protein tyrosine phosphatase, and protein tyrosine phosphatase 1B, the potential targets for drugs, are evaluated. The results of studies show a promise for benzo[d][1,3]dioxole substituted N-phosphonomethylglycine derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B and provide a basis for their further structural optimization. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослiдження виконано за пiдтримки фонду УНТЦ (проект № 5215) та Державного комiтету України з питань науки, iнновацiй та iнформацiї (договiр М/107-2010). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біохімія uk_UA
dc.title Бензо[d][1,3]діоксолвмісні похідні α-амінофосфонових кислот: синтез та інгібування протеїнтирозинфосфатаз uk_UA
dc.title.alternative Benzo[d][1,3]dioxole-containing derivatives of α-aminophosphonic acids: synthesis and inhibition of protein tyrosine phosphatases uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 547.241+577.152.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис