Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Многослойная предварительно напряженная полуплоскость при воздействии подвижной нагрузки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Глухов, Ю.П.
dc.date.accessioned 2012-10-31T13:20:39Z
dc.date.available 2012-10-31T13:20:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Многослойная предварительно напряженная полуплоскость при воздействии подвижной нагрузки / Ю.П. Глухов // Доп. НАН України. — 2011. — № 7. — С. 52-57. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38137
dc.description.abstract У рамках лінеаризованої теорії пружності для тіл з початковими напруженнями розглянута постановка плоскої усталеної задачі про збурення багатошарового попередньо напруженого напівпростору поверхневим навантаженням, що рухається з постійною швидкістю. Як приклад розглянута двомірна задача для двошарового напівпростору. За допомогою методу інтегральних перетворень Фур'є отриманий в загальному вигляді фундаментальний розв'язок задачі при різних умовах контакту і швидкостях руху навантаження. uk_UA
dc.description.abstract Within the linearized theory of elasticity for bodies with initial stresses, a plane problem of the perturbation of the multilayered pre-stressed half-space by a surface load moving with a constant speed is posed. As an example, the two-dimensional problem for a two-layered semi-space is considered. With the help of the Fourier integral method, a fundamental solution to the problem is obtained in the general form under various conditions of contact and speeds of a load. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Механіка uk_UA
dc.title Многослойная предварительно напряженная полуплоскость при воздействии подвижной нагрузки uk_UA
dc.title.alternative Multilayered pre-stressed half-plane under the influence of moving load uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис