Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Рубидиевый биотит — минеральный носитель чистого изотопа стронция-87

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вальтер, А.А.
dc.contributor.author Дикий, Н.П.
dc.contributor.author Еременко, Г.К.
dc.contributor.author Ляшко, Ю.В.
dc.contributor.author Андреев, А.В.
dc.contributor.author Писанский, А.И.
dc.date.accessioned 2012-10-22T16:33:05Z
dc.date.available 2012-10-22T16:33:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Рубидиевый биотит — минеральный носитель чистого изотопа стронция-87 / А.А. Вальтер, Н.П. Дикий, Г.К. Еременко, Ю.В. Ляшко, А.В. Андреев, А.И. Писанский // Доп. НАН України. — 2011. — № 6. — С. 102-106. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37786
dc.description.abstract ^87Sr утворюється в результаті β-розпаду ^87Rb з періодом напіврозпаду 4,88·10^10 років. Раніше рубідієвмісні біотити було встановлено в рідкіснометальних пегматитах Шполяно-Ташлицького рудного району центральної частини Українського щита. У цих біотитах нами було визначено вмісти Rb і ^87Sr γ-активаційними методами та загального Sr рентгенофлуоресцентним методом. Середнє значення чистоти ^87Sr у біотиті становило 93,6%. uk_UA
dc.description.abstract ^87Sr is formed by the β-decay of ^87Rb with a half-live period of 4.88·10^10 years. Early the rubidium-bearing biotite was discovered in rare elements pegmatites of the Shpola-Tashlik ore district in the central part of the Ukrainian shield. In such biotites, we distinguished the Rb and ^87Sr contents by γ-activation methods and a whole Sr by the X-ray fluorescence method. A mean value of ^87Sr purity in biotite is determined to be 93.6%. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Рубидиевый биотит — минеральный носитель чистого изотопа стронция-87 uk_UA
dc.title.alternative Rubidium biotite — mineral carrier of pure isotope strontium-87 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 540.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис