Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив синтетичних адаптогенних препаратів на функціонування вакуолярної H+-АТФази в клітинах кopeнів кукурудзи за умов засолення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рибченко, Ж.I.
dc.contributor.author Палладіна, Т.О.
dc.date.accessioned 2012-10-17T14:29:46Z
dc.date.available 2012-10-17T14:29:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Вплив синтетичних адаптогенних препаратів на функціонування вакуолярної H^+-АТФази в клітинах кopeнів кукурудзи за умов засолення / Ж. I. Рибченко, Т.О. Палладiна // Доп. НАН України. — 2011. — № 5. — С. 176-179. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37548
dc.description.abstract Досліджено участь одного з двох електрогенних H+-насосів вакуолярної мембрани рослинних клітин, механізм якого репрезентовано H+-АТФазою F0F1-типу, у посиленні солестійкості проростків кукурудзи за допомогою адаптогенних препаратів метіур та івін. Встановлено, що при обробці насіння цими препаратами транспортна активність H+-АТФази у вакуолярних мембранах клітин коренів посилюється, тоді як гідролітична активність зростає лише з віком у проростків у варіанті з метіуром. За умов сольової експозиції, викликаної 0,1 М NaCl, обробка препаратами посилює транспортну активність H+-АТФази, послаблюючи гідролітичну активність. Таким чином, адаптаційний ефект препаратів може пояснюватися посиленням транспортної функції вакуолярної H+-АТФази, що забезпечує енергією роботу вторинноактивного Na+–H+-антипортера, який видаляє натрій з цитоплазми. uk_UA
dc.description.abstract The role of electrogenic H+-pump represented in vacuolar membrane by H+-ATPase of the F0F1-type in realization of the adaptogenic effect of two bioactive preparations Methyure and Ivine has been studied on corn seedlings under salt stress conditions. It is found that both preparations used by seed pretreating increase a transport function of this H+-ATPase in corn seedlings roots, whereas its hydrolytical one is decreased except a variant with Methyure in more adult seedlings. In seedlings exposed at 0.1 NaCl during 1 and 10 days, both preparations increase the transport activity and decrease the hydrolytical one of this enzyme. Therefore, the adaptogenic ability of these preparations under salinity conditions can be explained by increasing the transport function of vacuolar H+-ATPase that supplies the vacuolar secondary active Na+–H+-antiporter which removes Na+ from cytoplasma with energy. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біохімія uk_UA
dc.title Вплив синтетичних адаптогенних препаратів на функціонування вакуолярної H+-АТФази в клітинах кopeнів кукурудзи за умов засолення uk_UA
dc.title.alternative Influence of synthetic adaptogenic preparations on the functioning of vacuolar H+-ATPase in cells of roots of corn under salt stress conditions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 575.826:581.17:582.542.11:581.526.52


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис