Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Зі спостережень над системою голосних фонем у поліських говірках

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Юсікова, О.
dc.date.accessioned 2012-10-17T12:43:28Z
dc.date.available 2012-10-17T12:43:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Зі спостережень над системою голосних фонем у поліських говірках / О. Юсікова // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — 2010. — № 22(II). — С. 310-316. — Бібліогр.: 29 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0097
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37534
dc.description.abstract Статтю присвячено особливостям системи голосних фонем окремих говірок Полісся. На діалектному матеріалі простежено залежність якісних характеристик вокалів від їх акцентної позиції. Аналіз вокального складу окремих говірок Полісся відкриває шляхи до дослідження фонологічної системи північного українського наріччя та української діалектної мови. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена особенностям системы гласных фонем отдельных полесских говоров. На диалектном материале выявлена зависимость качественных характеристик вокалов от их акцентной позиции. Анализ структуры вокалов отдельных говоров Полесья открывает пути к исследованию фонологической системы северного украинского наречия и украинского диалектного языка. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the special features of the vocals phonemes of the (окремих) marshy scrubs dialects. On the dialects material was tracing the dependence on stressed position of the qualitative features of the vocals. The analysis of the vocals composition of the separate dialects open the courses for the investigation of the phonetic system of the Ukrainian northern dialect and the Ukrainian dialectal language. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
dc.subject Описова діалектологія uk_UA
dc.title Зі спостережень над системою голосних фонем у поліських говірках uk_UA
dc.title.alternative Из наблюдений над системой гласных фонем в полесских говорах uk_UA
dc.title.alternative From the observation of the system of vocals phonemes of the individuals marshy scrubs dialects uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 811.161.2:81’282–112+342.415


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис