Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Конторчук, Г.
dc.date.accessioned 2012-10-17T10:35:09Z
dc.date.available 2012-10-17T10:35:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї / Г. Конторчук // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — 2010. — № 22(II). — С. 123-129. — Бібліогр.: 20 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0097
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37510
dc.description.abstract У статті з’ясовано основні дериваційні особливості поліських назв бджіл (за «Матеріалами до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся)» М.В. Никончука), зокрема такі продуктивні способи словотворення, як синтаксичний (номінативні словосполучення), лексико-семантичний і морфологічний (суфіксальний тип). uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены основные деривационные особенности полесских названий пчел (по «Материалам к лексическому атласу украинского языка (Правобережное Полесье) Н. В. Никончука), в частности такие продуктивные способы словообразования, как синтаксический (номинативные словосочетания), лексико-семантический и морфологический (суффиксальный тип). uk_UA
dc.description.abstract In the article the main derivational peculiarities of Polissia’s bees’ names (on the base «Materials to Lexical Atlas of Ukrainian Language (Rightbank Polіsssa)» by M V Nуkonchuk are examined. The main methods of wordformation are: syntactic (the nominative word combinations), lexico semantic and morphological (suffixal type). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
dc.subject Описова діалектологія uk_UA
dc.title Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї uk_UA
dc.title.alternative Лексико-словообразовательные особенности полесских названий пчел uk_UA
dc.title.alternative Lexical-wordforming peculiaritiest of Polissia’s bees’ names uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 81' 443+81'


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис