Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Люмінесцентні молекулярні нанокластери: фундаментальні властивості, технічні та біомедичні застосування

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сорокін, О.В.
dc.date.accessioned 2012-10-02T20:18:02Z
dc.date.available 2012-10-02T20:18:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Люмінесцентні молекулярні нанокластери: фундаментальні властивості, технічні та біомедичні застосування / О.В. Сорокін // Вісн. НАН України. — 2012. — № 8. — С. 71-75. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37357
dc.description.abstract Наведено результати досліджень люмінесцентних властивостей перспективного класу наночастинок — високовпорядкованих молекулярних нанокластерів органічних барвників (J-агрегатів). Показано, що на формування люмінесценції в J-агрегатах істотно впливають два механізми: екситон-фононна взаємодія та екситонний транспорт. Продемонстровано можливість керування люмінесцентними властивостями J-агрегатів за умови використання молекулярних шаблонів. Наведено приклади технічних і біомедичних застосувань J-агрегатів. uk_UA
dc.description.abstract Приведены результаты исследований люминесцентных свойств перспективного класса наночастиц – высокоупорядоченных молекулярных нанокластеров органических люминофоров (J-агрегатов). Показано, что на формирование люминесценции в J-агрегатах существенно влияют два механизма: экситон-фо нон ное взаимодействие и экситонный транспорт. Продемонстрирована возможность управления люминесцентными свойствами J-агрегатов при использовании молекулярных шаблонов. Приведены примеры технических и биомедицинских применений J-агрегатов. uk_UA
dc.description.abstract It has been given the results of a luminescent properties investigation for a perspective class of nanoparticles, namely highly ordered molecular nanoclusters of organic luminophores (J-aggregates). It has been shown an influence of two mechanisms on the luminescence formation in the J-aggregates, which are exciton-phonon interaction and exciton transport. A possibility of luminescence properties control for the J-aggregates has been demonstrated. Examples of technical and biomedical applications of the J-aggregates have been provided. uk_UA
dc.description.sponsorship Автор висловлює глибоку вдячність керівництву Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України та своїм колегам, зокрема академіку НАН України Б.В. Гриньову, науковому керівнику члену-кореспонденту НАН України Ю.В. Малюкіну, доктору фізико-математичних наук С.Л. Єфімовій та іншим за всебічну підтримку під час підготовки доповіді, яку було зроблено на засіданні Президії НАН України. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Молоді вчені uk_UA
dc.title Люмінесцентні молекулярні нанокластери: фундаментальні властивості, технічні та біомедичні застосування uk_UA
dc.title.alternative Люминесцентные молекулярные нанокластеры: фундаментальные свойства, технические и биомедицинские применения uk_UA
dc.title.alternative Luminescent molecular nanoclusters: fundamental properties, technical and biomedical applications uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 535.37


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис