Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування стратегічної програми технологічного оновлення лінійної частини магістральних газопроводів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гораль, Л.Т.
dc.date.accessioned 2012-10-02T18:11:00Z
dc.date.available 2012-10-02T18:11:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Формування стратегічної програми технологічного оновлення лінійної частини магістральних газопроводів / Л.Т.Гораль // Економіка пром-сті. — 2011. — № 4. — С. 235-240. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37311
dc.description.abstract Наведено коротку характеристику стану лінійної частини магістральних газопроводів (ЛЧ МГ) ДК «Укртрансгаз»; описано основні причини виникнення на ній аварій та відмов; сформовано основні вимоги до підтримування і розвитку експлуатаційної надійності й безпеки лінійної частини; запропоновано алгоритм процесу підвищення експлуатаційної надійності ЛЧ МГ; подано залежність визначення пріоритету трубопроводу для проведення ремонтних робіт з метою зменшення фінансових витрат. Ключові слова: лінійна частина магістральних газопроводів, реконструкція, відновлення, ефективність. uk_UA
dc.description.abstract Приведена краткая характеристика состояния линейной части магистральных газопроводов (ЛЧ МГ) ГК «Укртрансгаз», описаны основные причины возникновения на ней аварий и отказов; сформированы основные требования к поддержанию и развитию эксплуатационной надежности и безопасности линейной части; предложен алгоритм процесса повышения эксплуатационной надежности ЛЧ МГ; представлены зависимости определения приоритета трубопровода для проведения ремонтных работ с целью уменьшения финансовых затрат. Ключевые слова: линейная часть магистральных газопроводов, реконструкция, восстановление, эффективность. uk_UA
dc.description.abstract The paper characterizes briefly the condition of a linear part of the main gas pipelines (LP MGP) DK “Ukrtransgas”, describes main reasons for breakdowns and failures, forms main requirements to maintenance and development of exploitation reliability and safety of a linear part, offers the algorithm of the process of increasing the exploitation reliability of LP MGP and presents the dependence of determining pipeline priority for conducting repair in order to reduce financial costs. Keywords: linear part of the main gas pipelines, reconstruction, renovation, efficiency. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Економічні аспекти промислового виробництва uk_UA
dc.title Формування стратегічної програми технологічного оновлення лінійної частини магістральних газопроводів uk_UA
dc.title.alternative Формирование стратегической программы технологического обновления линейной части магистральных газопроводов uk_UA
dc.title.alternative Formation of a strategic programme of a technological renovation of the linear part of the main gas pipelines uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 622.691.4.004.68


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис