Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналіз причин низької інноваційної активності високотехнологічних підприємств України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Амоша, О.І.
dc.contributor.author Саломатіна, Л.М.
dc.contributor.author Передерій, С.Л.
dc.date.accessioned 2012-10-02T17:30:46Z
dc.date.available 2012-10-02T17:30:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Аналіз причин низької інноваційної активності високотехнологічних підприємств України / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна, С.Л. Передерій // Економіка пром-сті. — 2011. — № 4. — С. 165-179. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37306
dc.description.abstract Проаналізовано причини низької інноваційної активності високотехнологічних підприємств України на підставі даних офіційної статистики і Системи розкриття інформації на фондовому ринку України, надано рекомендації, спрямовані на реалізацію Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні. Ключові слова: інноваційна активність, підприємства України, фондовий ринок. uk_UA
dc.description.abstract Проанализированы причины низкой инновационной активности высокотехнологичных предприятий Украины, основанные на данных официальной статистики и Системы раскрытия информации на фондовом рынке Украины, предложены рекомендации, направленные на реализацию Программы развития инвестиционной и инновационной деятельности в Украине. Ключевые слова: инновационная активность, предприятия Украины, фондовый рынок. uk_UA
dc.description.abstract The paper analyses the reasons for the low innovation activity of high-tech enterprises of Ukraine. The analysis is based on the official statistics and the System of Information Disclosure on the Stock Market of Ukraine. The recommendations are offered how to implement the Programme of Developing the Investment and Innovation Activity in Ukraine. Keywords: innovation activity, Ukraine’s enterprises, stock market. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Інвестиційні та інноваційні процеси uk_UA
dc.title Аналіз причин низької інноваційної активності високотехнологічних підприємств України uk_UA
dc.title.alternative Анализ причин низкой инновационной активности високотехнологических предприятий Украины uk_UA
dc.title.alternative Analysis of reasons for the low innovation activity of high-tech enterprises of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.341.1:334.716(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис