Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Доповіді НАН України, 2011, № 08 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Доповіді НАН України, 2011, № 08 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Теребіленко, К.В.; Затовський, І.В.; Теребіленко, Л.В.; Слободяник, М.С. (Доповіді НАН України, 2011)
  Досліджено закономірності утворення фосфат-молібдатів M2^ILn(PO4)(M^VIO4), де M^I — Na, K; M^VI — Mo, W, в умовах кристалізації з розчинів-розплавів систем M2^IO–Ln2O3–P2O5–M^VIO3, де M^I — Na, K; Ln — La–Nd, Sm–Lu; M^VI ...
 • Іванов, М.І.; Березуцький, В.В.; Шевченко, М.О.; Кудін, В.Г.; Судавцова, В.С. (Доповіді НАН України, 2011)
  Методом калориметрії визначені термохімічні властивості розплавів подвійних систем Al–Y (La, Eu, Yb). Встановлено, що інтегральні ентальпії змішування розплавів систем Al–Y (La) досягають мінімуму −41 кДж/моль при χY=0,4 ...
 • Самченко, Ю.М.; Коновалова, В.В.; Коротич, Е.И.; Полторацкая, Т.П.; Побегай, А.А.; Бурбан, А.Ф.; Ульберг, З.Р. (Доповіді НАН України, 2011)
  Розроблено методи отримання термочутливих співполімерних гідрогелів на основі N-ізопропілакриламіду і мономерів акрилового ряду (акриламід, акрилонітрил, акрилова кислота та метилакрилат). Досліджено механізми термоіндукованих ...
 • Козаченко, Ю.В.; Млавець, Ю.Ю. (Доповіді НАН України, 2011)
  Робота присвячена побудові методу Монте-Карло для обчислення інтегралів по обмеженій області, який дозволяє знаходити значення цих інтегралів із заданою точністю та надійністю, тобто побудові оцінок для цих інтегралів.
 • Матичин, И.И. (Доповіді НАН України, 2011)
  Розглядається задача керування квазілінійними процесами з дробовими похідними в умовах протидії. Вивчаються дробові похідні Хільфера, що включають в себе, зокрема, класичні похідні Рімана–Ліувілля і регуляризовані похідні ...
 • Сорокин, В.А.; Валеев, В.А.; Усенко, Е.Л. (Доповіді НАН України, 2011)
  Методом диференційної УФ-спектроскопії вивчені особливості впливу концентрації іонів Zn^2+ на перехід B-ДНК у металізовану форму у всій області температур існування подвійної спіралі (від 25 до 70 °С) у розчинах, які ...
 • Полонский, А.Б.; Фомин, В.В.; Гармашов, А.В. (Доповіді НАН України, 2011)
  Проведено розрахунок і аналіз характеристик вітрового хвилювання Чорного моря з просторовим розподілом 4,5 км за період 1979–2008 рр. Для розрахунку використовували числову модель Simulating WAves Nearshore (SWAN) і дані ...
 • Колодяжний, В.М.; Лісіна, О.Ю. (Доповіді НАН України, 2011)
  Наведено схему побудови сімейств атомарних радіальних базисних функцій, які є нескінченно диференційовними фінітними розв'язками функціонально-диференціальних рівнянь, породжених операторами Лапласа та Гельмгольца.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис