Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Феминизм. Его трансформация в гендерный дискурс

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дорофей, Ю.О.
dc.date.accessioned 2012-07-28T20:21:05Z
dc.date.available 2012-07-28T20:21:05Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Феминизм. Его трансформация в гендерный дискурс / Ю.О. Дорофей // Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 170-172. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36597
dc.description.abstract В данной статье рассмотрен философский разрез вызревания, развития и функционирования феминистических тенденций в обществе, в качестве идеи, идеологии, теории, философии. Также в статье показан переход в истории социальной философии от феминизма к гендеру, как разрешения извечного вопроса о половых различиях. uk_UA
dc.description.abstract У даній статті розглянутий філософський розріз визрівання, розвитку і функціонування феміністичних тенденцій в суспільстві, як ідея, ідеологія, теорія, філософія. Також в статті показаний перехід в історії соціальної філософії від фемінізму до гендеру, як вирішення одвічного питання про статеві відмінності. uk_UA
dc.description.abstract In this article the philosophical cut of ripening, development and functioning of feminism's tendencies is considered in society, as an idea, ideology, theory, philosophy. Also in the article the transition in history of social philosophy is rotined from feminism to gender, as permissions of eternal question about sexual distinctions. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Вопросы духовной культуры – ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ uk_UA
dc.title Феминизм. Его трансформация в гендерный дискурс uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис