Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Системный подход к социально-экономическим отношениям в сфере охраны труда

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бойченко, Н.В.
dc.date.accessioned 2012-07-16T19:38:27Z
dc.date.available 2012-07-16T19:38:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Системный подход к социально-экономическим отношениям в сфере охраны труда / Н.В. Бойченко // Економіка пром-сті. — 2011. — № 2. — С. 286-294. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36201
dc.description.abstract Проведено аналіз характеристик та інтересів суб'єктів соціально-економічних відносин у сфері охорони праці з позиції виявлення спільності й суперечності цих інтересів і знаходження шляхів та методів подолання конфліктів, що виникають між суб'єктами трудових відносин. Ключові слова: охорона праці, суб'єкти, соціально-економічні відносини, системний підхід. uk_UA
dc.description.abstract Проведен анализ характеристик и интересов субъектов социально-экономических отношений в сфере охраны труда с позиции выявления общности и противоречивости этих интересов и нахождения путей и методов преодоления конфликтов, возникающих между субъектами трудовых отношений. Ключевые слова: охрана труда, субъекты, социально-экономические отношения, системный подход. uk_UA
dc.description.abstract The analysis of characteristics and interests of subjects of socio-economic relations was made from the view of finding common features and contradiction of these interests and finding the ways and methods of overcoming the conflicts arising among the subjects of labour relations. Keywords: labour protection, subjects, socio-economic relations, system approach. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Соціально-економічні аспекти промислової політики uk_UA
dc.title Системный подход к социально-экономическим отношениям в сфере охраны труда uk_UA
dc.title.alternative Системний підхід до соціально-економічних відносин у сфері охорони праці uk_UA
dc.title.alternative A system approach to socio-economic relations in the sphere of labour protection uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.45


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис