Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделювання варіантів сценаріїв розвитку подій при формуванні стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Романишин, М.І.
dc.contributor.author Шпак, Н.О.
dc.date.accessioned 2012-07-16T10:42:25Z
dc.date.available 2012-07-16T10:42:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Моделювання варіантів сценаріїв розвитку подій при формуванні стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства / М.І. Романишин, Н.О. Шпак // Економіка пром-сті. — 2011. — № 2. — С. 144-151. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36185
dc.description.abstract Досліджено еволюційний розвиток сценарного планування у виробничо-господарській діяльності. Охарактеризовано основне призначення сценаріїв, вимоги до їх побудови та процес здійснення прогнозування за допомогою штучних нейронних мереж на прикладі машинобудівного підприємства ВАТ "Львівський локомотиво-ремонтний завод". Ключові слова: сценарій, стратегія, економічна стабільність, прогнозування, нейронні мережі. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано эволюционное развитие сценарного планирования в производственно-хозяйственной деятельности. Охарактеризовано основное предназначение сценариев, требования к их построению и процесс осуществления прогнозирования с помощью искусственных нейронных сетей на примере машиностроительного предприятия ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод". Ключевые слова: сценарий, стратегия, экономическая стабильность, прогнозирование, нейронные сети. uk_UA
dc.description.abstract The article studies the evolutionary development of scenario planning in the production-economic activity. The main purpose of scenarios is characterized, as well as the requirements to its modeling and forecasting process using the artificial neural networks on the example of the machine-building enterprise OJSC “Lviv Locomotive Repair Plant”. Keywords: scenario, economic stability, forecasting, neural networks. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject НТП та організація виробництва uk_UA
dc.title Моделювання варіантів сценаріїв розвитку подій при формуванні стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства uk_UA
dc.title.alternative Моделирование вариантов сценариев развития событий при формировании стратегии обеспечения экономической стабильности предприятия uk_UA
dc.title.alternative Modeling options for scenarios of the development of the events when forming the strategy for providing enterprise’s economic stability uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.27:658.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис