Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив світових господарських тенденцій на економічне зростання у старопромислових регіонах України: ризики та загрози

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Снігова, О.Ю.
dc.date.accessioned 2012-07-11T13:10:49Z
dc.date.available 2012-07-11T13:10:49Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Вплив світових господарських тенденцій на економічне зростання у старопромислових регіонах України: ризики та загрози / О.Ю. Снігова // Економіка пром-сті. — 2011. — № 2. — С. 17-23. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36178
dc.description.abstract Розглянуто особливості розвитку світової економіки в період післякризового відновлення та проаналізовано становище на світових ринках базової продукції старопромислових регіонів України; визначено основні тенденції та дисбаланси на світовому ринку металургійної продукції, що формують ризики ефективного розвитку старопромислових регіонів України; надано пропозиції щодо визначення ризиків ефективного розвитку старопромислових регіонів України, обумовлених впливом світових господарських тенденцій. Ключові слова: світогосподарська диспропорційність; старопромислові регіони України; ризики та загрози. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены особенности развития мировой экономики в период послекризисного обновления и проанализировано состояние мировых рынков базовой продукции старопромышленных регионов Украины; определены основные тенденции и дисбалансы на мировом рынке металлургической продукции, которые формируют риски эффективного развития старопромышленных регионов Украины; даны предложения по определению рисков эффективного развития старопромышленных регионов Украины, обусловленных влиянием мировых хозяйственных тенденций. Ключевые слова: мировая хозяйственная диспропорциональность; старопромышленные регионы Украины; риски и угрозы. uk_UA
dc.description.abstract The article describes specific features of the world economy development during a postcrisis period of renovation. The situation on the international markets of basic oldindustrial regions’ products is analyzed. The main tendencies and disbalances on the international market of ferrous metallurgy products which form the risks for efficient oldindustrial regions development are identified. The proposals are given to determine the risks to the efficient development of the oldindustrial regions of Ukraine which are conditioned by the influence of the world economic trends. Keywords: world economy disproportions, oldindustrial regions of Ukraine, risks and threats. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми сучасної економіки uk_UA
dc.title Вплив світових господарських тенденцій на економічне зростання у старопромислових регіонах України: ризики та загрози uk_UA
dc.title.alternative Влияние мировых хозяйственных тенденций на экономический рост в старопромышленных регионах Украины: риски и угрозы uk_UA
dc.title.alternative The influence of world economic trends on the economic growth in the oldindustrial regions of Ukraine: risks and threats uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.9:332(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис