Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синергетический эффект как конкурентное преимущество отечественных предприятий и способы его достижения

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Извекова, Е.В.
dc.contributor.author Дорофеева, А.А.
dc.date.accessioned 2012-07-11T13:05:59Z
dc.date.available 2012-07-11T13:05:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Синергетический эффект как конкурентное преимущество отечественных предприятий и способы его достижения / Е.В. Извекова, А.А. Дорофеева // Економіка пром-сті. — 2011. — № 2. — С. 93-98. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36175
dc.description.abstract Розглянуто теоретичні аспекти синергетичного ефекту як однієї з найважливіших конкурентних переваг. Досліджено способи його досягнення в сучасних умовах розвитку вітчизняних підприємств в Україні. Запропоновано алгоритм досягнення синергізму під час інтеграції підприємств. Ключові слова: синергетика, синергетичний ефект, диверсифікація, інтеграція, конкурентна перевага. uk_UA
dc.description.abstract Рассматриваются теоретические аспекты синергетического эффекта в качестве одного из важнейших конкурентных преимуществ. Исследуются способы его достижения в современных условиях развития отечественных предприятий в Украине. Предложен алгоритм достижения синергизма при интеграции предприятий. Ключевые слова: синергетика, синергетический эффект, диверсификация, интеграция, конкурентное преимущество. uk_UA
dc.description.abstract The theoretical aspects of synergy as one of the most important competitive advantages are considered. The ways to achieve it under present conditions of Ukraine’s enterprises development are investigated. The algorithm to achieve synergies under enterprises integration is proposed. Keywords: synergetic, synergistic effect, diversification, integration, competitive advantage. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління uk_UA
dc.title Синергетический эффект как конкурентное преимущество отечественных предприятий и способы его достижения uk_UA
dc.title.alternative Синергетичний ефект як конкурентна перевага вітчизняних підприємств і способи його досягнення uk_UA
dc.title.alternative Synergetic effect as a competitive advantage of domestic enterprises and ways of its achieving uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.33


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис