Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Місце інформаційних систем (ІС) в моделях организаційного управління

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Корольов, О.Л.
dc.date.accessioned 2012-07-05T21:29:43Z
dc.date.available 2012-07-05T21:29:43Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Місце інформаційних систем (ІС) в моделях организаційного управління / О.Л. Корольов // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 64. — С. 60-63. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/35916
dc.description.abstract В статте розглядаються основні модели организаційного управління с точки зору інформаційних потоків. Запропонована класифікація інформаційних потоків на підприємстві. За допомогою запропонованой класифікації побудовані інформаційні моделі организаційного управління підприємствами при різних підходах. Проведен аналіз побудованних моделей, визначені основні переваги й недоліки руху інформації кожного розглянутого підхода. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматриваются основные модели организационного управления с точки зрения информационных потоков. Предложена классификация информационных потоков на предприятии. На основании предложенной классификации построены информационные модели организационного управления предприятиями при различных подходах. Проведен анализ построенных моделей, определены основные преимущества и недостатки движения информации каждого рассматриваемого подхода. uk_UA
dc.description.abstract The basic models of organization management are observed from the point of view of information streams. The enterprise information streams classification is offered. Information models of different organization management are built on base of offered classification. The analysis of built models is done. The main positives and negatives of information streams in each examined organization management models are defined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ uk_UA
dc.title Місце інформаційних систем (ІС) в моделях организаційного управління uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис