Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Zytomierski Ottello: o tlumaczeniu Szekspira przez Ks. Ignacego Holowinskiego w latach trydziestych XIX wieku

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Cetera, A.
dc.date.accessioned 2012-03-21T22:46:59Z
dc.date.available 2012-03-21T22:46:59Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Zytomierski Ottello: o tlumaczeniu Szekspira przez Ks. Ignacego Holowinskiego w latach trydziestych XIX wieku / A. Cetera // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — 2009. — № 19. — Бібліогр.: 45 назв. — пол. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0097
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31826
dc.description.abstract Artykuł omawia przekład Otella Williama Szekspira ukończony w 1834 r. w Żytomierzu przez ks. Ignacego Hołowińskiego (1807 – 1856), pierwszego polskiego tłumacza Szekspira tłumaczącego bezpośrednio z języka angielskiego. Urodzony w Owruczu, Hołowiński publikował swe przekłady w latach 1839-1841, nie ma jednak wśród nich Otella. Rękopis dokumentuje jednak ciekawą, eksperymentalną strategię przekładu, a także zawiera marginalia oraz glosy Placyda Jankowskigo (również duchownego i tłumacza), będące pierwszą reakcją krytyczną na tłumaczenia Hołowińskiego, co z kolei odzwierciedla rodzaje wyzwań stojące przez tłumaczem. Egzemplarz potwierdza hipotezę, że wczesne wersje przekładów Szekspira pióra Hołowińskiego powstawały w latach 1830-1837, kiedy mieszkał i pracował w Żytomierzu. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена перекладу трагедії «Отелло» Вільяма Шекспіра Ігнацієм Головінсьим (1807 – 1856), першим польським перекладачем В. Шекспіра, який був здійснений у 1834 р. в Житомирі безпосередньо з англійської мови. Уродженець Овруча, І. Головінський публікував свої переклади в 1839 – 1841 рр., однак, «Отелло» серед них не має. Рукопис фіксує цікаву експериментальну стратегію перекладу, містить маргіналії та рефлексії Плацида Янковського (також священика і перекладача), що є першою критичною реакцією на переклади І. Головінського, що в свою чергу віддзеркалює види викликів, які стояли перед перекладачем. Екземпляр підтверджує гіпотезу, що ранні версії перекладів В. Шекспіра І. Головінським виникли в 1830 – 1837 рр., коли він проживав і служив в Житомирі. uk_UA
dc.description.abstract The article focuses on the manuscript copy of the translation of Shakespeare’s Othello completed in 1834 in Żytomierz by Rev. Ignacy Hołowiński (1807-1856), the first Polish translator of Shakespeare who worked on the English original text. Hołowiński, born in Owrucz, published his translations in the years 1839-1841, and Othello was not included in his publication. However the manuscript presents an interesting case of an early and rather experimental translation strategy applied by Hołowiński to Shakespeare, and includes manuscript notes and glosses of Placyd Jankowski (a fellow clergyman and translator), thus documenting the first critical reading of Hołowiński’s rewriting, and thereby illustrating the nature of challenges facing the translator. The copy strongly confirms the hypothesis that early versions of Hołowiński’s translations of Shakespeare originated in the years 1830- 1837, when he lived and worked in Żytomierz. uk_UA
dc.language.iso pl uk_UA
dc.publisher Інститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
dc.subject Полоністика uk_UA
dc.title Zytomierski Ottello: o tlumaczeniu Szekspira przez Ks. Ignacego Holowinskiego w latach trydziestych XIX wieku uk_UA
dc.title.alternative Житомирський «Отелло»: про переклад В. Шекспіра ксьондзом Ігнацієм Головінським в тридцятих роках XIX столітті uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис