Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Уточнений розв’язок задачі С. П. Тимошенка для ортотропної балки на жорсткій основі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шваб’юк, В.І.
dc.contributor.author Пастернак, Я.М.
dc.contributor.author Ротко, С.В.
dc.date.accessioned 2012-03-17T15:55:34Z
dc.date.available 2012-03-17T15:55:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Уточнений розв’язок задачі С. П. Тимошенка для ортотропної балки на жорсткій основі / В.І. Шваб’юк, Я.М. Пастернак, С.В. Ротко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 1. — С. 51-56. — Бібліогр.: 11 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31742
dc.description.abstract Отримано розв’язок задачі для частково опертої на абсолютно жорстку основу композитної (ортотропної) балки під рівномірно розподіленим навантаженням. Для розрахунку використана уточнена модель балок, що враховує деформації поперечного зсуву та обтиснення. Одержано рівняння для визначення розміру області контакту, а також формули для розрахунку контактного тиску жорсткої основи на зовнішню поверхню балки. Числові результати уточненої моделі для ізотропного та ортотропного матеріалів порівняно з відповідними класичної теорії, зсувної моделі балок і плоскої задачі теорії пружності. uk_UA
dc.description.abstract Получено решение задачи для частично опертой на жесткое основание композитной (ортотропной) балки при равномерно распределенной нагрузке. Для расчета использовано уточненную модель балок, которая учитывает поперечный сдвиг и обжатие. Получены уравнение для определения размера области контакта, а также формулы для расчета контактного давления жесткого основания на внешнюю поверхность балки. Численные результаты уточненной модели для изотропного та ортотропного материалов сравнены с соответствующими классической теории, сдвиговой модели балок и плоской задачи теории упругости. uk_UA
dc.description.abstract Solution of the problem for a partly supported composite (orthotropic) beam on a rigid base under evenly distributed loading has been obtained. The refined model of beams, that takes into account the transversal shear and compression is used for calculation. Equations for evaluation of the contact zone size and also formulas for calculation of contact pressure of a rigid base on the beam external surface have been obtained. Numerical results obtained by the refined model for isotropic and orthotropic materials are compared with those corresponding to the classical theory, beam shear model and a plane problem of the elasticity theory. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Уточнений розв’язок задачі С. П. Тимошенка для ортотропної балки на жорсткій основі uk_UA
dc.title.alternative Refined solution of S. P. Temoshenko’s problem for an orthotropic beam on a rigid base uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис