Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Шляхи підвищення мотивації ефективності використання трудового потенціалу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шамілева, Е.Е.
dc.date.accessioned 2012-03-06T09:42:00Z
dc.date.available 2012-03-06T09:42:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Шляхи підвищення мотивації ефективності використання трудового потенціалу / Е.Е. Шамілева // Економіка пром-сті. — 2011. — № 1. — С. 250-252. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31415
dc.description.abstract Розглянута одна з найважливіших проблем ринкової економіки – мотивації та стимулювання трудового потенціалу, що постають у процесі трансформації економіки та формування нового якісного стану зайнятості, притаманного ринковим відносинам. Запропоновано практичні рекомендації щодо генезису мотиваційного механізму підвищення ефективності використання вітчизняного трудового потенціалу за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки. Ключові слова: ефективність, трудовий потенціал, мотивація, зайнятість. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается одна из важнейших проблем рыночной экономики – мотивация и стимулирование трудового потенциала, которые проявляются в процессе трансформации экономики и формирования нового качественного состояния занятости, присущего рыночным отношениям. Предложены практические рекомендации относительно генезиса мотивационного механизма повышения эффективности использования отечественного трудового потенциала при условиях становления социально ориентированной рыночной экономики. Ключевые слова: эффективность, трудовой потенциал, мотивация, занятость. uk_UA
dc.description.abstract The article examines one of the important problems that concerns motivation and stimulation of labour potential. These problems arise in the process of economic transformation and formation of a new-quality employment inherent in the market relations. Practical recommendations on genesis of a motivational mechanism of increasing the effective use of home labour potential under development of a socially oriented market economy are offered. Keywords: efficiency, labour potential, motivation, employment. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Соціально-економічні аспекти промислової політики uk_UA
dc.title Шляхи підвищення мотивації ефективності використання трудового потенціалу uk_UA
dc.title.alternative Пути повышения мотивации эффективности использования трудового потенциала uk_UA
dc.title.alternative Ways of increasing motivation of efficive use of labour potential uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис