Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Шляхи підвищення ефективності формування фінансового потенціалу місцевого бюджету та його оцінка

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Крук, О.М.
dc.date.accessioned 2012-03-05T21:36:03Z
dc.date.available 2012-03-05T21:36:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Шляхи підвищення ефективності формування фінансового потенціалу місцевого бюджету та його оцінка / О.М. Крук // Економіка пром-сті. — 2011. — № 1. — С. 220-225. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31410
dc.description.abstract Означено фактори, які формують фінансовий потенціал місцевого бюджету. Визначено основні шляхи підвищення ефективності формування фінансового потенціалу місцевого бюджету. Обґрунтовано необхідність у формуванні та розробці методичного підходу до оцінки фінансового потенціалу місцевого бюджету, пошуку додаткових джерел його наповнення, яке сприятиме підвищенню рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Ключові слова: бюджет, фінансовий потенціал, податковий потенціал, неподатковий потенціал, резерв, оцінка, фактори. uk_UA
dc.description.abstract Обозначены факторы, формирующие финансовый потенциал местного бюджета. Определены основные пути повышения эффективности формирования финансового потенциала местного бюджета. Обоснована необходимость в формировании и разработке методического подхода к оценке финансового потенциала местного бюджета, поиске дополнительных источников его наполнения, которое будет способствовать повышению уровня финансовой независимости органов местного самоуправления. Ключевые слова: бюджет, финансовый потенциал, налоговый потенциал, неналоговый потенциал, резерв, оценка, факторы. uk_UA
dc.description.abstract The article identifies the factors forming a financial potential of the local budget. The basic ways of increasing the efficiency of the local budget’s financial potential formation are marked out. The necessity of forming and developing a methodical approach to assessment of the local budget’s financial potential and search for additional budget receipts is grounded. This will promote the increase in the level of financial independence of local authorities. Keywords: budget, financial potential, tax potential, non-tax potential, reserve, assessment, factors. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Фінанси промисловості uk_UA
dc.title Шляхи підвищення ефективності формування фінансового потенціалу місцевого бюджету та його оцінка uk_UA
dc.title.alternative Пути повышения эффективности формирования финансового потенциала городского бюджета и его оценка uk_UA
dc.title.alternative Ways of increasing the efficiency of formation of a local budget’s financial potential and its assessment uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис