Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Забезпечення майбутніх платежів як джерело покриття витрат на ремонт основних засобів і його бухгалтерський облік

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Терещенко, В.С.
dc.date.accessioned 2012-03-05T21:35:01Z
dc.date.available 2012-03-05T21:35:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Забезпечення майбутніх платежів як джерело покриття витрат на ремонт основних засобів і його бухгалтерський облік / В.С.Терещенко // Економіка пром-сті. — 2011. — № 1. — С. 213-219. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31409
dc.description.abstract Доведена необхідність формування українськими підприємствами забезпечення майбутніх витрат на ремонт основних засобів і розроблена методика його бухгалтерського обліку. Ключові слова: основні засоби, поточний ремонт, капітальний ремонт, аналоговий метод розрахунку резерву, кошторисний метод розрахунку резерву. uk_UA
dc.description.abstract Доказана необходимость формирования украинскими предприятиями обеспечения будущих расходов на ремонт основных средств и разработана методика его бухгалтерского учёта. Ключевые слова: основные средства, текущий ремонт, капитальный ремонт, аналоговый метод расчета резерва, сметный метод расчета резерва. uk_UA
dc.description.abstract The necessity of securing future repair costs for fixed assets by the Ukrainian enterprises is proved. Methods of its accounting have been developed. Keywords: fixed assets, current repairs, capital repairs, capitalized repairs, analogue method of reserve calculation, estimated method of reserve calculation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Фінанси промисловості uk_UA
dc.title Забезпечення майбутніх платежів як джерело покриття витрат на ремонт основних засобів і його бухгалтерський облік uk_UA
dc.title.alternative Обеспечение будущих платежей как источник покрытия расходов на ремонт основных средств и его бухгалтерский учёт uk_UA
dc.title.alternative Securing future costs and payments as a source of providing reimbursement of fixed assets’ repair costs and its accounting uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис