Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення системи тарифів як необхідна передумова переходу до економічних методів державного регулювання в електроенергетиці України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шевчук, В.Р.
dc.contributor.author Перфілова, О.Є.
dc.date.accessioned 2012-03-01T15:29:35Z
dc.date.available 2012-03-01T15:29:35Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Удосконалення системи тарифів як необхідна передумова переходу до економічних методів державного регулювання в електроенергетиці України / В.Р. Шевчук, О.Є. Перфілова // Економіка пром-сті. — 2011. — № 1. — С. 104-111. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31259
dc.description.abstract Розкрито проблеми тарифного регулювання вітчизняної електроенергетики та виявлено причини недієвості спроб його вдосконалення. Досліджено особливості формування тарифів на електроенергію в Україні. Проаналізовано перспективи поліпшення тарифної політики. Ключові слова: диференціація тарифів, дотаційний сертифікат, єдиний тариф, зонний тариф, незалежний регулятор, перехресне субсидування, тарифна політика. uk_UA
dc.description.abstract Раскрыты проблемы тарифного регулирования отечественной электроэнергетики и выявлены причины недейственности попыток его усовершенствования. Исследованы особенности формирования тарифов на электроэнергию в Украине. Проанализированы перспективы улучшения тарифной политики. Ключевые слова: дифференциация тарифов, дотационные сертификаты, единые тарифы, зонные тарифы, независимый регулятор, перекрёстное субсидирование, тарифная политика. uk_UA
dc.description.abstract The paper discusses the problem of tarrff regulation of the native power energy and discovers the causes of ineffectiveness of attempts to improve it. The features of electricity tariff formation in Ukraine are investigated. The prospects for the tariff policy improvement are analyzed. Keywords: tariff differentiation, dotation certificates, uniform tariffs, seasonal tariffs, independent regulator, сross subsidization, tariff policy. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління uk_UA
dc.title Удосконалення системи тарифів як необхідна передумова переходу до економічних методів державного регулювання в електроенергетиці України uk_UA
dc.title.alternative Совершенствование системы тарифов как необходимое условие перехода к экономическим методам государственного регулирования в электроэнергетике Украины uk_UA
dc.title.alternative Improving a tariff system as a necessary condition for transition to the economic methods of state regulation in the Ukrainian power energy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис