Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Збереження пам'яток воєнної історії на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: політичний аспект, зміст, результати

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гаврилюк, О.Н.
dc.date.accessioned 2012-02-25T22:18:15Z
dc.date.available 2012-02-25T22:18:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Збереження пам'яток воєнної історії на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: політичний аспект, зміст, результати / О.Н. Гаврилюк // Чорноморський літопис. — 2010. — Вип. 2. — С. 58-63. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2079-682Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31180
dc.description.abstract У статті розглянуто вагомий і водночас практично не досліджений аспект пам’яткоохоронної роботи на території Східної Галичини та Західної Волині 1920-х – 1930-х років, яким була діяльність щодо збереження пам’яток воєнної історії. Показано, що вона фокусувалась передусім на впорядкуванні поховань полеглих у воєнних конфліктах початку ХХ століття солдат різних націй та відновленні оборонних споруд різних епох. Проаналізовано вплив на її здійснення політики Польської держави того періоду, результати, значення зусиль українських громадських організацій у цій галузі для виховання національної самосвідомості корінного населення регіону. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрен весомый и вместе с тем практически не исследованный аспект памятникоохранительной работы на территории Восточной Галиции и Западной Волыни 1920-х – 1930-х годов, каким являлась деятельность по сохранению памятников военной истории. Показано, что она фокусировалась в первую очередь на приведении в порядок погребений солдат разных наций, погибших в военных конфликтах начала ХХ века, а также восстановлении оборонительных сооружений различных эпох. Проанализировано влияние на ее осуществление политики Польского государства того периода, результаты, значение усилий украинских общественных организаций в этой сфере для воспитания национального самосознания коренного населения региона. uk_UA
dc.description.abstract The article is considering a question of significant and, at the same time almost uninvestigated aspect of the measures taken by the artifacts preservation institutions in Eastern Galicia and Western Volyn at 1920 – 1930-s, which was the activity of military history monuments’ preservation. First of all, it was focusing at the burials’ improvement, dedicated to the soldiers of different nations, who were killed during military conflicts in the beginning of XX th century and the renewal of defensive works of different epochs. The influence according its realization by the policy of Poland, results and the meaning of Ukrainian social institutions’ efforts in this field for the national consciousness upbringing of indigenous population of the region were analyzed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інституту історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Чорноморський літопис
dc.subject Регіональна історія uk_UA
dc.title Збереження пам'яток воєнної історії на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: політичний аспект, зміст, результати uk_UA
dc.title.alternative The preservation of military history’s monuments at West Ukrainian lands in the period between the Wars: political aspect, contents and results uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477.8) «1921/1939» : 304. 44 + 94 (438) «1921/1939» : 304.44


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис