Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особенности создания корпорации «ТЯЖМАШ»

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Саломатина, Л.Н.
dc.contributor.author Горчаков, В.Ю.
dc.date.accessioned 2009-06-25T10:59:07Z
dc.date.available 2009-06-25T10:59:07Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Особенности создания корпорации "Тяжмаш" / Л.Н. Саломатіна, В.Ю. Горчаков // Економіка пром-сті. — 2005. — № 5. — С. 56-61. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/3109
dc.description.abstract Показано, що великі компанії важкого машинобудування України на внутрішньому та зовнішньому ринках ведуть жорстоку конкурентну боротьбу між собою. З метою завойювання певного сегмента зовнішнього ринку, забезпечення конкуренції великим міжнародним компаніям запропоновано створити велику корпорацію «ВАЖМАШ», яка об’єднувала б підприємства, що спеціалізуються у галузі вагонобудування, металургійного та вугільного машинобудування. Запропоновано методичні підходи щодо створення корпорації «ВАЖМАШ». en_US
dc.description.abstract Показано, что крупные компании тяжелого машиностроения Украины на внутреннем и внешнем рынках ведут жесткую конкурентную борьбу между собой. В целях завоевания определенного сегмента внешнего рынка, обеспечения конкуренции крупным международным компаниям предложено создать крупную корпорацию «ТЯЖМАШ», которая объединила бы предприятия, специализирующиеся в области вагоностроения, металлургического и угольного машиностроения. Предложены методические подходы к созданию корпорации «ТЯЖМАШ». en_US
dc.description.abstract It is shown that large heavy engineering companies are engaged in the competitive struggle with each other on domestic and foreign markets. The large corporation “TYAZHMASH” is offered to be created in order to win a certain segment on the foreign market and to provide the competition among large international companies. It would unite enterprises specialized in the sphere of carriage-building, metallurgical engineering, mining engineering. Methodical approaches to establishment of this corporation are offered. ---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.title Особенности создания корпорации «ТЯЖМАШ» en_US
dc.title.alternative Особливості створення корпорації «ВАЖМАШ» en_US
dc.title.alternative Special featuresinf creation of the corporation «TYAZHMASH» en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис