Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Характеристики покриттів на залізі після електроіскрової обробки у середовищі вуглеводнів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Храновська, К.М.
dc.contributor.author Мазанко, В.Ф.
dc.contributor.author Бевз, В.П.
dc.contributor.author Носовський, В.О.
dc.date.accessioned 2012-02-22T20:55:54Z
dc.date.available 2012-02-22T20:55:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Характеристики покриттів на залізі після електроіскрової обробки у середовищі вуглеводнів / К.М. Храновська, В.Ф. Мазанко, В.П. Бевз, В.О. Носовський // Доп. НАН України. — 2010. — № 12. — С. 86-89. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31098
dc.description.abstract Методами оптичної мікроскопії та рентгенофазового аналізу досліджено мікроструктуру, мікротвердість та фазовий склад покриттів, одержаних на технічному залізі після електроіскрового легування у середовищі вуглеводнів та на повітрі. Встановлено, що нанесення електроіскрового покриття хромом та титаном більш ефективно проводити у гасі, а цирконієм — у пропан-бутані. uk_UA
dc.description.abstract Microscopic structures, microhardness, and the phase composition of coats which are formed on technical iron after the electric spark alloying in the environment of carbohydrates and in air are investigated by methods of optical microscopy and X-ray analyses. It is established that the electric-spark plating by chromium and titanium is more efficient in kerosene, and that by zirconium — in the propane-butane medium. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Матеріалознавство uk_UA
dc.title Характеристики покриттів на залізі після електроіскрової обробки у середовищі вуглеводнів uk_UA
dc.title.alternative Characteristics of coats on iron after electric spark treatment in the environment of carbohydrates uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.219.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис