Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Стратегии повышения конкурентоспособности машиностроительной продукции: международный аспект

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Макогон, Ю.В.
dc.contributor.author Медведкин, Т.С.
dc.date.accessioned 2009-06-25T10:57:56Z
dc.date.available 2009-06-25T10:57:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Стратегии повышения конкурентоспособности машиностроительной продукции: международный аспект / Ю.В. Макогон, Т.С. Медведкин // Економіка пром-сті. — 2005. — № 5. — С. 40-55. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/3108
dc.description.abstract Розглянуто передумови і наслідки переходу до постіндустріальної моделі розвитку виробничої сфери у глобальній економіці із визначенням структури світового ринку технологій, провідних експортерів і імпортерів науково-технічної продукції. Висвітлено питання зовнішньоекономічної діяльності України і Донецької області, а також інноваційної діяльності (на приладі машинобудівної галузі) на регіональному та державному рівні. ---------- en_US
dc.description.abstract Рассмотрены предпосылки и последствия перехода к постиндустриальной модели развития производственной сферы в глобальной экономике с определением структуры мирового рынка технологий, ведущих экспортеров и импортеров научно-технической продукции. Освещены вопросы внешнеэкономической деятельности Украины и Донецкой области, а также инновационной деятельности (на примере машиностроительной отрасли) на региональном и государственном уровне. ---------- en_US
dc.description.abstract Preconditions and consequences of yransition to post-industrial model of development in the global economy are considered. The structure of the world market of technologies, importers and exporters of scientific and technical products is defined. Some national features of foreign economic activity are observed on the example of the machine-building both at the regional and state level. ---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.title Стратегии повышения конкурентоспособности машиностроительной продукции: международный аспект en_US
dc.title.alternative Стратегія підвищення конкурентоспроможності машинобудівної продукції: міжнародний аспект en_US
dc.title.alternative Strategy of enhancing the cimpetitiveness of engineering products: an international aspects en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис