Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Початкові етапи створення саду магнолій у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Косенко, І.С.
dc.contributor.author Пономаренко, В.О.
dc.contributor.author Музика, Г.І.
dc.contributor.author Палагеча, Р.М.
dc.contributor.author Трофименко, Н.М.
dc.contributor.author Кочубей, В.В.
dc.date.accessioned 2012-01-29T14:53:15Z
dc.date.available 2012-01-29T14:53:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Початкові етапи створення саду магнолій у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України / І.С Косенко., В.О. Пономаренко, Г.І. Музика, Р.М. Палагеча, Н.М. Трофименко, В.В. Кочубей // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. пр. — НДП “Софіївка” НАН України, 2010. — Вип 6. — С. 37-42. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-1114
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30320
dc.description.abstract Висвітлено історію формування колекції видів роду Magnolia L. у НДП «Софіївка» НАН України і її сучасний етап, пов’язаний із започаткуванням співпраці у сфері інтродукції магнолій трьох ботанічних установ: Національного ботанічного саду ім. М. М . Г ришка НАН України, Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка і Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. uk_UA
dc.description.abstract Освещены история формирования коллекции видов рода Magnolia L. в НДП «Софиевка» и современный этап работы с коллекцией, связанный с началом сотрудничества в сфере интродукции магнолий трех ботанических учреждений: Национального ботанического сада им. Н . Н . Г ришко, Ботанического сада им. акад. А. В. Фомина Киевского национального университета им. Т. Шевченко и Нацинального дендролоческого парка «Софиевка» НАНУ. uk_UA
dc.description.abstract The history of the species of genus Magnolia L. collection forming in the National dendrological park “Sofiyivka” and the contemporary stage of working with the collection connected to the beginning of collaboration in the sphere of magnolia introduction of three botanical institutions: National botanical garden by M. M. Hryshko, botanical garden by Acad. O. V. Phomin of Kiev National University by T. Shevchenko and National dendrological park “Sofiyivka” of NAS of Ukraine are given in the article. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Автохтонні та інтродуковані рослини
dc.subject Гармонізація екологічного середовища uk_UA
dc.title Початкові етапи створення саду магнолій у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України uk_UA
dc.title.alternative Начальные этапы создания сада магнолий в Национальном дендрологическом парке «Софиевка» НАН Украины uk_UA
dc.title.alternative Magnolia garden in the National dendrological park “Sofiyivka” and the initial stages of its creation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 582.677.1 (477.76)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис