Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Интродукция древесных растений Сахалина и Курил в сухой степи Хакасии

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лиховид, Н.И.
dc.contributor.author Гордеева, Г.Н.
dc.date.accessioned 2012-01-29T14:46:18Z
dc.date.available 2012-01-29T14:46:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Интродукция древесных растений Сахалина и Курил в сухой степи Хакасии / Н.И. Лиховид, Г.Н. Гордеева // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. пр. — НДП “Софіївка” НАН України, 2010. — Вип 6. — С. 24-29. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-1114
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30318
dc.description.abstract Приводятся результаты интродукционного испытания 82 видов растений Сахалина и Курил в засушливых условиях степной зоны республики. Установлено, что 61 вид является родственным на родовом уровне с флорой Сибири. Проведена оценка перспективности интродукции исследуемых видов, из них 35 — вполне перспективных, рекомендованы для использования в степной зоне Хакасии. uk_UA
dc.description.abstract В умовах сухого степу Хакасії оцінювали зимостійкість ритми росту і розвитку та репродуктивну здатність 82 інтродукованих видів деревних рослин шести життєвих форм, що ростуть на Сахаліні і Курилах. Клімат сухого степу Хакасії і місць, з яких привозились рослини, контрастний, що підвищує значимість отриманих результатів щодо пристосувальних властивостей вивчених видів. Вивчені рослини були розділені на дві групи — види, що мають спорідненість з флорою Сибіру (на видовому, родовому чи родинному рівнях) і неспоріднені види. Встановлено, що більшість привезених інтродуцентів мають спорідненість з флорою Сибіру на родовому рівні (51 вид або 62 %). З них 23 види цвітуть і плодоносять, формуючи повноцінне насіння. У цій (першій) групі близько 50 % видів належить до цілком перспективних і перспективних рослин, які можуть бути рекомендовані для господарського використання. Ареали рослин другої групи (неспоріднені види) розташовані в країнах Східної Азії (Китай, Корея, Японія). Зимостійкість цих видів значно нижча, як і здебільшого нижча репродуктивна здатність. У цій групі відсутні цілком перспективні рослини, а до перспективних зараховано лише п’ять видів (23,8 % від загального числа видів у групі). Велика кількість рослин, що загинули у перші роки випробувань або рослин з низькими показниками життєздатності, нараховується в обох групах, відповідно 36,0 і 36,8 % від загального числа вивчених видів. Для використання в степових районах півдня Середнього Сибіру рекомендуються 35 цілком перспективних і перспективних видів, у тому числі 30 — першої і 5 — другої групи. uk_UA
dc.description.abstract The authors estimated winter hardiness, rhythms of growth and development, reproductive performance of 82 species of woody plants of six life-forms originated from the Sakhalin and the Kuril Islands and introduced to the conditions of the dry steppe of Khakassia. The fact that climates of the dry steppe of Khakassia and the origination places of the plants are contrast makes the findings about adaptive abilities of the researched plants important. The researched plants were divided into two groups: species related to the flora of Siberia (on the level of species, genus or family) and unrelated species. It is established that majority of introduced plants are related to the flora of Siberia on the level of genus (51 species or 62 %). 23 of them bring flowers and fruits, form valid seeds. About 50 % of species in the first group are completely perspective and perspective plants and they can be advised to use in economy. The natural habitats of the second group plants (the unrelated species) are located in the Eastern Asia countries (China, Korea, Japan). Winter hardiness of these species is considerably lower; their reproductive performance is generally lower too. The completely perspective plants are missed in this group; five species only (23,8 % of the general number of species in the group) are included in perspective plants). A bundle of plants perished during the initial years of the tests as well as plants with low viability characteristics can be seen in the both groups, 36,0 and 36,8 % of the general number of the researched species, respectively). 35 completely perspective and perspective species, including 30 species from the first group and 5 species from the second one are advised to use in the steppe regions of the South of the Central Siberia. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Автохтонні та інтродуковані рослини
dc.subject Збереження біологічного різноманіття uk_UA
dc.title Интродукция древесных растений Сахалина и Курил в сухой степи Хакасии uk_UA
dc.title.alternative Інтродукція деревних рослин Сахаліну і Курил у сухому степу Хакасії uk_UA
dc.title.alternative The introduction of woody plants from the Sakhalin and the Kuril islands to the dry steppe of Khakassia uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 634.0.23 : 631.524 (571.513)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис