Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Генетичні зв’язки лучних та лісових угруповань в умовах лісової та лісостепової зон рівнинної частини України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Куземко, А.А.
dc.date.accessioned 2012-01-29T14:42:58Z
dc.date.available 2012-01-29T14:42:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Генетичні зв’язки лучних та лісових угруповань в умовах лісової та лісостепової зон рівнинної частини України / А.А. Куземко // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. пр. — НДП “Софіївка” НАН України, 2010. — Вип 6. — С. 10-23. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-1114
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30317
dc.description.abstract На основі аналізу флористичного складу угруповань виявлено генетичні зв’язки між синтаксонами лучної та лісової рослинності на рівні класів та союзів. Проаналізовано також опосередковані зв’язки між даними типами рослинності за участю нелучних класів трав’янистої рослинності (псамофітної, пустищної, болотної та узлісної). uk_UA
dc.description.abstract На основании анализа флористического состава сообществ выявлены генетические связи между синтаксонами луговой и лесной растительности на уровне классов и союзов. Проанализированы также косвенные связи между данными типами растительности при участии нелуговых классов травянистой растительности (псаммофитной, пустошной, болотной и опушечной). uk_UA
dc.description.abstract On the base of analysis of the floristic composition of communities it were determined genetic connections between syntaxa of meadow and forest vegetation on the level of classes and alliances. The indirect connections between these types of vegetation with participation of non-meadow classes of herbaceous vegetation (psammophytic, heath, bog and fringe) have been analyzed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Автохтонні та інтродуковані рослини
dc.subject Збереження біологічного різноманіття uk_UA
dc.title Генетичні зв’язки лучних та лісових угруповань в умовах лісової та лісостепової зон рівнинної частини України uk_UA
dc.title.alternative Генетические связи луговых и лесных сообществ в условиях лесной и лесостепной зон равнинной части Украины uk_UA
dc.title.alternative Genetic connections of the meadow and forest communities in conditions of the forest and forest-steppe zones of the plain region of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.524.31 : 581.526.[45 + 42](477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис