Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Взаємодія Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum з іншими ризобіальними штамами за сумісної інокуляції сої

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Маліченко, С.М.
dc.contributor.author Даценко, В.К.
dc.contributor.author Маменко, П.М.
dc.contributor.author Омельчук, С.В.
dc.contributor.author Коць, С.Я.
dc.date.accessioned 2012-01-27T19:54:17Z
dc.date.available 2012-01-27T19:54:17Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Взаємодія Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum з іншими ризобіальними штамами за сумісної інокуляції сої / С.М. Маліченко, В.К. Даценко, П.М. Маменко, С.В. Омельчук, С.Я. Коць // Физиология и биохимия культурных растений. — 2009. — Т. 41, № 3. — С. 235-241. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0522-9310
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30272
dc.description.abstract Досліджено здатність двох Тn5-мутантів штаму 646 Bradyrhizobium japonicum приживатись у ризосфері сої й індукувати бульбочкоутворення. Встановлено, що як моноінокуляція цими мутантами, так і бактеризація насіння їхньою сумішшю із вихідним 646 і виробничим 6346 штамами В. japonicum забезпечує оптимальну азотфіксувальну активність. Здатність мікробних культур, ізольованих із бульбочок, утворених за сумісної інокуляції, рости на манітно-дріжджовому середовищі без антибіотиків та середовищі зі стрептоміцином і канаміцином засвідчує приблизно однакову участь кожної з досліджених форм ризобій в утворенні бульбочок сої. uk_UA
dc.description.abstract Исследована способность двух Тn5-мутантов штамма 646 Bradyrhizobium japonicum приживаться в ризосфере сои и индуцировать клубенькообразование. Установлено, что как моноинокуляция этими мутантами, так и бактеризация семян их смесью с исходным 646 и производственным 6346 штаммами В. japonicum обеспечивает оптимальную азотфиксирующую активность. Способность микробных культур, изолированных из клубеньков, образованных при совместной инокуляции, расти на маннитно-дрожжевой среде без антибиотиков и на среде со стрептомицином и канамицином свидетельствует о приблизительно одинаковом участии каждой из исследованных форм ризобий в образовании клубеньков сои. uk_UA
dc.description.abstract Ability of two Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum strain 646 to adapt in soybean rhizosphere and induce nodulation was studied. It was established that monoinoculation with mutants as well as seeds bacterization with their joint suspension with primary strain 646 and industrial strain 634b of B. japonicum had ensured optimal nitrogen fixation activity. Ability of microbial cultures isolated from nodules to grow on mannitol-yeast medium without antibiotics and on medium with streptomycin and kanamycine testifies even role of each investigated rhizobia in formation of soybeans nodules. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физиология и биохимия культурных растений
dc.title Взаємодія Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum з іншими ризобіальними штамами за сумісної інокуляції сої uk_UA
dc.title.alternative Взаимодействие Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum с другими ризобиальными штаммами при совместной инокуляции сои uk_UA
dc.title.alternative Interaction of Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum with other rhizobial strains at combined inoculation of soybean uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.579.841.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис