Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дія інокуляції арбускулярним мікоризним грибом Glomus mosseae (Nicol. et Gerd.) Gerd et Trappe на ріст рослин люцерни в умовах забруднення цинком, свинцем, міддю, кадмієм та арсеном

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гуральчук, Ж.З.
dc.contributor.author Дель Валь, К.
dc.contributor.author Бареа, Х.М.
dc.contributor.author Аскон-Агілар, К.
dc.date.accessioned 2012-01-26T17:47:47Z
dc.date.available 2012-01-26T17:47:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Дія інокуляції арбускулярним мікоризним грибом Glomus mosseae (Nicol. et Gerd.) Gerd et Trappe на ріст рослин люцерни в умовах забруднення цинком, свинцем, міддю, кадмієм та арсеном / Ж.З. Гуральчук, К. Дель Валь, Х.М. Бареа, К. Аскон-Агілар // Физиология и биохимия культурных растений. — 2009. — Т. 41, № 1. — С. 50-58. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0522-9310
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30254
dc.description.abstract В умовах вегетаційних дослідів вивчали вилив інокуляції рослин ізолятом арбускулярного мікоризного гриба Glomus mosseae (Nicol. et Gerd.) Gerd et Trappe, толерантного до важких металів, на ріст рослин люцерни на грунтах, різною мірою забруднених важкими металами (Zn, Pb, Cd, Cu) і арсеном внаслідок аварії на піритовій шахті. Виявлено значне прискорення росту і збільшення маси надземних органів у мікоризованих рослин. Мікоризація впливала на ріст рослин люцерни значно більше на грунтах із вищим ступенем забруднення важкими металами й арсеном. Інокуляція рослин ізолятом толерантного до важких металів Glomus mosseae поліпшувала ріст рослин ефективніше порівняно з менш толерантним штамом. uk_UA
dc.description.abstract В условиях вегетационных опытов изучали влияние инокуляции растений изолятом арбу-скулярного микоризного гриба Glomus mosseae (Nicol. et Gerd.) Gerd et Trappe, толерантного к тяжелым металлам, на рост растений люцерны на почвах, в разной степени загрязненных тяжелыми металлами (Zn, Pb, Cd, Cu) и мышьяком вследствие аварии на пиритовой шахте. Обнаружено значительное ускорение роста и увеличение массы надземных органов у микоризованных растений. Микоризация влияла на рост растений люцерны значительно больше на почвах с более высокой степенью загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком. Инокуляция растений изолятом толерантного к тяжелым металлам Glomus mosseae улучшала рост растений эффективнее по сравнению с менее толерантным штаммом. uk_UA
dc.description.abstract The influence of the mycorrhizal infection by isolate of tolerant to heavy metals G. mosseae (Nicol. et Gerd.) Gerd et Trappe, on the growth of Medicago sativa L. plants under different soil pollution by heavy metals and As originated from the accident at the pyrite mine was studied in pot experiments. The strongly growth acceleration and the increase of the shoot biomass of mycorrhizal plants is shown. The effect of mycorrhization on the growth of alfalfa plants was greater in the soils with the higher degree of pollution by heavy metals and As. Inoculation by isolate of metal-tolerant Glomus mosseae improved growth of plants more effectively in comparison with the less tolerant strain. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физиология и биохимия культурных растений
dc.title Дія інокуляції арбускулярним мікоризним грибом Glomus mosseae (Nicol. et Gerd.) Gerd et Trappe на ріст рослин люцерни в умовах забруднення цинком, свинцем, міддю, кадмієм та арсеном uk_UA
dc.title.alternative Действие инокуляции арбускулярным микоризным грибом Glomus mosseae (Nicol. et Gerd.) Gerd et Trappe на рост растений люцерны в условиях загрязнения цинком, свинцом, медью, кадмием и мышьяком uk_UA
dc.title.alternative Influence of arbuscular mycorrhizal fungi Glomus mosseae (Nicol. et Gerd.) Gerd et Trappe on alfalfa growth under pollution by Zn, Pb, Cu, Cd and As uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 579.64:581.131


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис