Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Декомпозиция двумерных геометрических объектов

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гиль, Н.И.
dc.contributor.author Романова, Т.Е.
dc.contributor.author Злотник, М.В.
dc.date.accessioned 2012-01-11T17:40:45Z
dc.date.available 2012-01-11T17:40:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Декомпозиция двумерных геометрических объектов / Н.И. Гиль, Т.Е. Романова, М.В. Злотник // Доп. НАН України. — 2010. — № 7. — С. 33-37. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/29921
dc.description.abstract Розглядається алгоритм, що реалiзує декомпозицiю довiльних двовимiрних φ-об’єктiв, межа яких утворена об’єднанням дуг кiл та вiдрiзкiв прямих. Запропонований пiдхiд є ефективним для побудови Φ-функцiй складених φ-об’єктiв при математичному моделюваннi задач геометричного проектування. Алгоритм грунтується на видiленнi класу базових φ-об’єктiв, для яких вiдомi Φ-функцiї. Наведено результати чисельних експериментiв. uk_UA
dc.description.abstract We consider the decomposition algorithm for arbitrarily shaped 2D φ-objects, whose boundaries are formed by a union of segments of straight lines and circular arcs. The algorithm is a powerful tool for deriving the Φ-functions of composed φ-objects in mathematical modeling of geometric design problems. The algorithm uses a class of basic φ-objects, whose Φ-functions are known, as a basis. A number of computational results is given. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Інформатика та кібернетика uk_UA
dc.title Декомпозиция двумерных геометрических объектов uk_UA
dc.title.alternative Decomposition of 2D-geometric objects uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.85


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис