Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Багатокритеріальні задачі лексикографічної оптимізації на нечіткій множині альтернатив

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Семенова, Н.В.
dc.contributor.author Колєчкіна, Л.М.
dc.contributor.author Нагірна, А.М.
dc.date.accessioned 2012-01-06T10:36:59Z
dc.date.available 2012-01-06T10:36:59Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Багатокритеріальні задачі лексикографічної оптимізації на нечіткій множині альтернатив / Н.В. Семенова, Л.М. Колєчкiна, А.М. Нагiрна // Доп. НАН України. — 2010. — № 6. — С. 42-51. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/29824
dc.description.abstract Дослiдженi багатокритерiальнi задачi лексикографiчної оптимiзацiї на нечiткiй комбiнаторнiй множинi перестановок. На основi побудованої опуклої оболонки нечiткої множини перестановок, яка є опуклим многогранником, вивченнi її структурних властивостей розробленi та обгрунтованi модифiкацiї методiв багатокритерiального вибору на випадок нечiтко заданої допустимої комбiнаторної множини. uk_UA
dc.description.abstract The multicriterial problems of lexicographic optimization on a fuzzy combinatorial set of permutations are explored. On the basis of the built convex hull of a fuzzy set of permutations, which is a convex polyhedron, and the study of its structural properties, modifications of methods of multicriterial choice in case of a fuzzy feasible combinatorial set are developed and grounded. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Інформатика та кібернетика uk_UA
dc.title Багатокритеріальні задачі лексикографічної оптимізації на нечіткій множині альтернатив uk_UA
dc.title.alternative Multicriterial problems of lexicographic optimization on a fuzzy set of alternatives uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис