Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Математична модель плоскої кривої у неявній формі на основі інтерлінації функцій

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сергієнко, І.В.
dc.contributor.author Литвин, О.М.
dc.contributor.author Ткаченко, О.В.
dc.contributor.author Пасічник, В.О.
dc.contributor.author Черняк, О.О.
dc.date.accessioned 2011-12-26T13:23:46Z
dc.date.available 2011-12-26T13:23:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Математична модель плоскої кривої у неявній формі на основі інтерлінації функцій / I.В. Сергiєнко, О.М. Литвин, О.В. Ткаченко, В.О. Пасiчник, О.О. Черняк // Доп. НАН України. — 2010. — № 5. — С. 45-49. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/29703
dc.description.abstract Запропоновано новий метод побудови рiвнянь плоских кривих у неявнiй формi Ґ: ω(x, y) = 0. В основi методу — оператори iнтерлiнацiї ODf(x, y) що належать C^r(R^2), r ≥ 1, невiдомої функцiї f(x, y) на системi взаємно перпендикулярних прямих, яка задовольняє рiвняння Ґ: f(x, y) = 0. Невiдомi слiди функцiї f(x, y), якi входять в оператор iнтерлiнацiї ODf(x, y), знаходяться з умови найкращого середньоквадратичного наближення ODf(x, y) до f(x, y), побудованої за допомогою R-функцiй. uk_UA
dc.description.abstract A new method of construction of the equations of 2D curves in an implicit form Ґ: ω(x, y) = 0 is offered. The method is based on operators of the interlineation functions ODf(x, y) belongs C^r(R^2), r ≥ 1 on a system of mutual-perpendicular straight lines. The unknown function f(x, y) satisfies the equation Ґ: f(x, y) = 0. Unknown traces of f(x, y) are determined from the condition of the best mean square approximation ODf(x, y) to f(x, y) constructed by means of R-functions. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Інформатика та кібернетика uk_UA
dc.title Математична модель плоскої кривої у неявній формі на основі інтерлінації функцій uk_UA
dc.title.alternative A mathematical model of a 2D curve in an implicit form on the basis of the interlineation of functions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис