Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення статистичної звітності підприємств України щодо розробки енергетичних балансів відповідно до міжнародних стандартів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Адамов, Б.І.
dc.contributor.author Рассуждай, Л.М.
dc.date.accessioned 2009-05-29T12:16:17Z
dc.date.available 2009-05-29T12:16:17Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Удосконалення статистичної звітності підприємств України щодо розробки енергетичних балансів відповідно до міжнародних стандартів/ Б.І. Адамов, Л.М. Рассуждай // Економіка пром-сті. — 2006. — № 4. — С. 127-132. — Бібліогр.: 6 назв. — укp. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2969
dc.description.abstract Розглянуто організаційно-методологічні аспекти розробки енергетичного балансу України відповідно до міжнародних стандартів. Вдосконалено форми статистичної звітності щодо балансів енергоресурсів. Запропоновано інформаційне забезпечення показників енергетичногбалансу і необхідність перебудови статистичної звітності згідно зі структурою загального енергетичного балансу. ---------- en_US
dc.description.abstract Рассмотрены организационно-методологические аспекты разработки энергетического баланса Украины в соответствии с международными стандартами. Усовершенствованы формы статистической отчетности для составления балансов энергоресурсов. Предложено информационное обеспечение показателей энергетического баланса и обоснована необходимость изменения статистической отчетности в соответствии со структурою общего энергетического баланса. ---------- en_US
dc.description.abstract The organizational and methodological aspects in development of power balance of Ukraine according to the international standards are considered. The forms of the statistical reporting for drawing up of balances of power resources are advanced. The information support to parameters of power balance is offered and the necessity to change the statistical reporting according to the structure of the general power balance is grounded. ---------- en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Економічні аспекти промислового виробництва en_US
dc.title Удосконалення статистичної звітності підприємств України щодо розробки енергетичних балансів відповідно до міжнародних стандартів en_US
dc.title.alternative Совершенствование статистической отчетности предприятий Украины для разработки энергетических балансов в соответствии с международными стандартами. en_US
dc.title.alternative Perfection of the statistical reporting of Ukrainian enterprises for development of power balances according to the international standards en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис