Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Radiochemical Study of Biopolymers Sorption on Hydrophobic Surfaces

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Chernysheva, M.G.
dc.contributor.author Badun, G.A.
dc.date.accessioned 2011-11-27T18:12:26Z
dc.date.available 2011-11-27T18:12:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Radiochemical Study of Biopolymers Sorption on Hydrophobic Surfaces / M.G. Chernysheva, G.A. Badun // Хімія, фізика та технологія поверхні. — 2010. — Т. 1, № 3. — С. 355-359. — Бібліогр.: 19 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2079-1704
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/29007
dc.description.abstract The behavior of globular proteins (lysozyme, human serum albumin) and humic acids of coal (Powhumus) in aqueous/oil and aqueous/graphene systems was studied by means of tritium tracer. Tritium labeled biomolecules were obtained by tritium thermal activation method. Adsorption isotherms were obtained by liquid scintillation spectrometry of tritium either in traditional performance or in scintillation phase technique uk_UA
dc.description.abstract Метод радіоактивних індикаторів був застосований для дослідження поведінки глобулярних білків (лізоцим, сироватковий альбумін людини) та гумінових кислот вугілля (Powhumus) в системах вода/олія та вода/графен. Мічені тритієм біополімери були одержані методом термічної активації тритію. Ізотерми адсорбції біологічних макромолекул на межі поділу вода/графен і на міжфазній границі вода/олія були отримані за допомогою відповідно рідинно-сцинтиляційної спектрометрії тритію в традиційному варіанті та методом сцинтилюючої фази. uk_UA
dc.description.abstract Метод радиоактивных индикаторов был применен для исследования поведения глобулярных белков (лизоцим, сывороточный альбумин человека) и гуминовых кислот угля (Powhumus) в системах вода/масло и вода/графен. Используемые меченые тритием биополимеры были получены методом термической активации трития. Изотермы адсорбции биологических макромолекул на поверхности раздела вода/графен и межфазной границе вода/масло были найдены с помощью жидкостной сцинтилляционной спектрометрии трития в традиционном варианте и в варианте метода сцинтиллирующей фазы соответственно. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was supported by RFBR (grant # 08-03-00819) and by Federal Targeted Program "Scientific and scientific-pedagogical personnel of innovation Russia" for 2009–2013 years (project # 2351P). We also acknowledge Dr. Kvacheva (Institute of Elementoorganic Compounds RAS) and Dr. Chervonobrodov (LLC Carbonlight) for graphene synthesis; Dr. Perminova (Lomonosov Moscow State University) and her scientific group for their help in purification and analysis of humic compounds; Dr. Vlasenko (Lomonosov Moscow State University) for graphene specific surface determination.
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Хімія, фізика та технологія поверхні
dc.subject Біомедичні аспекти поверхневих явищ uk_UA
dc.title Radiochemical Study of Biopolymers Sorption on Hydrophobic Surfaces uk_UA
dc.title.alternative Вивчення сорбції біополімерів на гідрофобних поверхнях за допомогою радіохімічних методів uk_UA
dc.title.alternative Изучение сорбции биополимеров на гидрофобных поверхностях с помощью радиохимических методов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 546.11+544.723


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис