Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Usage of Silanes when Making Protective Coatings for Metal by Uv Curing

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Aykasheva, O.S.
dc.contributor.author Babkin, O.E.
dc.contributor.author Babkina, L.A.
dc.contributor.author Proskuryakov, S.V.
dc.contributor.author Esenovsky, A.G.
dc.date.accessioned 2011-11-27T17:53:56Z
dc.date.available 2011-11-27T17:53:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Usage of Silanes when Making Protective Coatings for Metal by Uv Curing / O.S. Aykasheva, O.E. Babkin, L.A. Babkina, S.V. Proskuryakov, A.G. Esenovsky // Хімія, фізика та технологія поверхні. — 2010. — Т. 1, № 3. — С. 333-337. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2079-1704
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/29003
dc.description.abstract Adhesive strength of coatings depends on the nature and density of adhesive bonds. It has been shown that using silanes with olefinic carbon as an adhesive layer on metal substrates lets increase significantly protective effectiveness and life time of UV lacquer coatings due to formation of the Me-О-Si-C covalent bonds. Silanes show optimum properties when unimolecular film is formed on the surface. uk_UA
dc.description.abstract Адгезійна міцність покриттів залежить від природи і щільності адгезійних зв’язків. Показано, що використання силанів з олефіновим вуглецем як адгезійного шару на металевих підкладинках істотно поліпшує захисні властивості та довговічність покриттів, стабілізованих шляхом УФ-опромінювання, завдяки утворенню ковалентних зв’язків Мe–O–Si–C. Силани виявляють оптимальні властивості при утворенні мономолекулярної плівки на поверхні. uk_UA
dc.description.abstract Адгезионная прочность покрытий зависит от природы и плотности адгезионных связей. Показано, что использование силанов с олефиновым углеродом в качестве адгезионного слоя на металлических подложках существенно улучшает защитные свойства и долговечность покрытий, стабилизированных путем УФ-облучения, благодаря образованию ковалентных связей Мe–O–Si–C. Силаны обнаруживают оптимальные свойства при образовании мономолекулярной пленки на поверхности. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Хімія, фізика та технологія поверхні
dc.subject Неорганічні та вуглецеві наноматеріали і наносистеми uk_UA
dc.title Usage of Silanes when Making Protective Coatings for Metal by Uv Curing uk_UA
dc.title.alternative Використання силанів при приготуванні захисних покриттів для металів шляхом УФ-опромінювання uk_UA
dc.title.alternative Использование силанов при приготовлении защитных покрытий для металлов путем УФ-облучения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 661.185


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис