Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Анализ динамики роста цен на энергоносители и ее влияние на структуру металлургического производства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Назюта, Л.Ю.
dc.contributor.author Федосова, И.В.
dc.date.accessioned 2009-03-31T12:37:48Z
dc.date.available 2009-03-31T12:37:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Анализ динамики роста цен на энергоносители и ее влияние на структуру металлургического производства / Л.Ю. Назюта, И.В. Федосова // Економіка пром-сті. — 2008. — № 4. — С. 177-181. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2829
dc.description.abstract Показано вплив процесів глобалізації на політику цін у галузі енергетики. Проаналізовано взаємозв'язок технологічної та енергетичної складової в ціні на основні енергоресурси. Як основний критерій оцінки розглянуто питомвартість одиниці енергії різних видів палива. В умовах ММК ім. Ілліча вивчено динаміку зростання цін на основні енергоносії за останні п'ять років. ---------- en_US
dc.description.abstract Показано влияние процессов глобализации на политику цен в области энергетики. Проанализирована взаимосвязь технологической и энергетической составляющей в цене на основные энергоресурсы. В качестве основного критерия оценки рассмотрена удельная стоимость единицы энергии различных видов топлива. В условиях ММК им. Ильича изучена динамика роста цен на основные энергоносители за последние пять лет. ----------- en_US
dc.description.abstract The article illustrates the influence of globalization on price policy in power engineering. The interconnection between technological and energy components in the price for main energy resources has been analyzed. As the basic criterion for estimation, a specific cost per unit of energy of different kinds of fuel is taken. Dynamics of growth of prices for main sources of energy during the last five years has been studied on the example of Mariupl Metallogical Combinat named after Iljich. ---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Економічні аспекти промислового виробництва en_US
dc.title Анализ динамики роста цен на энергоносители и ее влияние на структуру металлургического производства en_US
dc.title.alternative Аналіз динаміки зростання цін на енергоносії і її вплив на структуру металургійного виробництва en_US
dc.title.alternative Analysis of dynamics of growth of prices for power sources and its influence on structure of metal manufacture en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис