Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синергетичний ефект маркетингової стратегії диверсифікації в умовах сезонного характеру виробництва

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ляшенко, В.І.
dc.contributor.author Ляшенко, С.В.
dc.date.accessioned 2009-03-25T12:22:31Z
dc.date.available 2009-03-25T12:22:31Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Синергетичний ефект маркетингової стратегії диверсифікації в умовах сезонного характеру виробництва / В.І. Ляшенко, С.В. Ляшенко // Економіка пром-сті. — 2008. — № 4. — С. 114-121. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2821
dc.description.abstract Здійснено спробу обґрунтувати ефективність використання джерел для ефекту синергії при міжгалузевій диверсифікації промислових підприємств. Проаналізовано існуючі джерела синергетичного ефекту на основі досвіду вітчизняних компаній та запропоновано матричний метод аналізу використання цих джерел. ---------- en_US
dc.description.abstract Сделана попытка обосновать эффективность использования источников для получения эффекта синергии при межотраслевой диверсификации промышленных предприятий. Проанализированы существующие источники синергетического эффекта на основе опыта отечественных компаний и предложен матричный метод анализа использования этих источников. ---------- en_US
dc.description.abstract An attempt is made to ground efficiency of the use of sources for reception of the synergy effect during inter-branch diversification of industrial enterprises. The existent sources of synergistic effect are analyzed on the basis of experience of domestic companies, and the matrix method of analysis of the use of these sources is offered. ---------- en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject НТП та організація виробництва en_US
dc.title Синергетичний ефект маркетингової стратегії диверсифікації в умовах сезонного характеру виробництва en_US
dc.title.alternative Синергетический эффект маркетинговой стратегии диверсификации в условиях сезонного характера производства en_US
dc.title.alternative Synergetic effect of marketing diversification strategy under conditions of seasonal character of production en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис