Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Гармонізуючи відносини соціуму з довкіллям (До 40-річчя програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шпак, А.
dc.contributor.author Черінько, П.
dc.contributor.author Полторацька, Т.
dc.date.accessioned 2011-10-25T21:45:11Z
dc.date.available 2011-10-25T21:45:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Гармонізуючи відносини соціуму з довкіллям (До 40-річчя програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера») / А. Шпак, П. Черінько, Т. Полторацька // Вісн. НАН України. — 2011. — № 2. — С. 23-36. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/28026
dc.description.abstract У статті подано огляд майже 40-річного періоду діяльності Національного комітету України, який координує дослідження у межах програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Автори наголошують на важливості міждисциплінарного підходу до вивчення природних ресурсів, який суттєво допомагає вченим у підготовці рекомендацій щодо раціонального природокористування, розв’язання проблем сталого розвитку, гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, захисту наземних, прісноводних і морських екосистем. Висвітлено всі аспекти організаційної та науково-дослідної діяльності Національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», детально розглянуто створення в нашій країні національної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Визначено першочергові завдання реалізації програми «Людина і біосфера» в контексті досягнення глобальних цілей сталого розвитку. uk_UA
dc.description.abstract The article surveys almost 40 years period of National committee of Ukraine coordinating researches in UNESCO program «Man and the Biosphere» bounds activity. Authors accentuate the importance of interdiscipline approach to natural resources studying which helps substantially to scientists to prepare recommendations on rational using of nature, solution of sustainable development problems, society and environment interactions harmonizing, terrestrial, fresh-water and sea ecosystems protection. All aspects in organization and research work of National committee of Ukraine on UNESCO program «Man and the Biosphere» are showed, the foundation of biosphere reserves national network in our country is viewed in detail. The prior tasks in realization of program «Man and the Biosphere» in global aimes of sustainable development reaching context are determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Пріоритети uk_UA
dc.title Гармонізуючи відносини соціуму з довкіллям (До 40-річчя програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера») uk_UA
dc.title.alternative Harmonizing relations between society and environment (Devoted to 40th anniversary of UNESCO program «Man and the Biosphere») uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис