Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Регулювання регіонального розвитку в Україні (закінчення)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Амоша, О.І.
dc.contributor.author Вишневський, В.П.
dc.contributor.author Землянкін, А.І.
dc.contributor.author Кузьменко, Л.М.
dc.contributor.author Макогон, Ю.В.
dc.contributor.author Червова, Л.Г
dc.contributor.author Чумаченко, М.Г.
dc.date.accessioned 2009-02-27T13:39:10Z
dc.date.available 2009-02-27T13:39:10Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Регулювання регіонального розвитку в Україні: (Закінч.) / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, А.І. Землянкін, Л.М. Кузьменко, Ю.В. Макогон, Л.Г. Червова, М.Г. Чумаченко // Економіка пром-сті. — 2006. — № 2. — С. 51-66. — укp. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2790
dc.description.abstract Розглядається регіональний розвиток як найважливіший напрям у здійсненні реформ і стабілізації економіки України. Йде процес самовизначення різних економічних структур, виявлення їх місця в новій суспільно-економічній системі, взаємозв’язків з іншими структурами. Регулювання таких процесів є вкрай необхідним із метою забезпечення стійкого зростання і соціального розвитку регіонів, підвищення їх самостійності у вирішенні проблем. ---------- en_US
dc.description.abstract Рассматривается региональное развитие как важнейшее направление в осуществлении реформ и стабилизации экономики Украины. Идет процесс самоопределения разных экономических структур, выявления их места в новой общественно-экономической системе, взаимосвязей с другими структурами. Регулирование таких процессов является крайне необходимым с целью обеспечения стойкого роста и социального развития регионов, повышения их самостоятельности в решении проблем. ---------- en_US
dc.description.abstract Regional development is considered as the most important direction for providing reforms and stabilization of the economy in Ukraine. Now, the process of self-determination of different economic structures, identification of their place in the new social and economic system, their relations with other structures is taking place. Therefore, it is necessary to regulate these processes in order to provide a stable growth and social development of regions, to raise their independence in solution of problems. ---------- en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління en_US
dc.title Регулювання регіонального розвитку в Україні (закінчення) en_US
dc.title.alternative Регулирование регионального развития в Украине (окончание) en_US
dc.title.alternative Regulation of regional development in Ukraine en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис