Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Проблематика художественного целого «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кравченко, О.
dc.date.accessioned 2011-10-22T21:11:39Z
dc.date.available 2011-10-22T21:11:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Проблематика художественного целого «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя / О. Кравченко // Гоголезнавчі студії. — Ніжин, 2009. — Вип. 18. — С. 145-155. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0080
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27870
dc.description.abstract В статті стверджується, що художня цілісність «Петербурзьких повістей» сформована архітектонікою фантастичного, що постає як буттєва основа петербурзької світобудови. Прояви фантастичного простежено на рівні демонічної семантизації речей. Поетична логіка циклу осмислена як спроба відновлення демонічно розколотого світу. uk_UA
dc.description.abstract В статье утверждается, что художественная целостность «Петербургских повестей» сформирована архитектоникой фантастического, предстающего как бытийная основа петербургского мироустройства. Проявления фантастического послежены на уровне демонической семантизации вещей. Поэтическая логика цикла осмыслена как усилие восстановления демонически расколотого мира. uk_UA
dc.description.abstract The article claims that artistic wholeness of «Petersburg’s stories» is formed by the architectonics of fantastic, which is understood as being foundation of the Petersburg world. Manifestations of fantastic was traced on the level of demonic semantization of things. Poetic logic of the cycle is comprehended as an attempt to restore the demonical split world. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Гоголезнавчі студії
dc.subject Доповіді, статті і дослідження uk_UA
dc.title Проблематика художественного целого «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис