Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Полтавець, С.В.
dc.date.accessioned 2011-10-12T15:12:51Z
dc.date.available 2011-10-12T15:12:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття / С.В. Полтавець // Українська біографістика: Зб. наук. пр. — К., 2010. — Вип. 7 — С. 250-262. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0079
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27732
dc.description.abstract Розглянуто підходи до аналізу української політичної думки середини XVII ст., зокрема, висунуті О. Оглобліним. З‘ясовано роль і місце А. Киселя в тогочасній політичній системі, його погляди на доцільний устрій Украї ни. Відзначено послідовність та усвідомленість позицій останнього у відстоюванні рівності українства серед інших народів Речі Посполитої, вимоги інкорпораційного договору, свободи віросповідання. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены подходы к анализу украинской политической мысли середины XVII в., в частности, выдвинутые О. Оглоблиным. Выяснена роль и место А. Киселя в тогдашней политической системе, его взгляды на целесообразное устройство Украины. Отмечена последовательность и осознанность позиций последнего в отстаивании равенства украинства среди других народов Речи Посполитой, требования инкорпорационного договора, свободы вероисповедания. uk_UA
dc.description.abstract The work considers the approaches to the analysis of Ukrainian political concepts of the middle of XVII century, in particular the ones stated by O. Ogloblin. It reveals the role of A. Kysil in the political system of that time, his views on reasonable regime of Ukraine. The consequence and realization of the positions of the latter in defending the equality of Ukrainian people among other peoples of Polish-Lithuanian Commonwealth (Pol. Rzeczpospolita), requirements of incorporation agreement, liberty of conscience are stated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Українська біографістика
dc.subject Історія і культура крізь призму біографіки uk_UA
dc.title Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття uk_UA
dc.title.alternative Политическая концепция А. Киселя как утверждение ягеллонского легитимизма на украинских землях в средине XVII века uk_UA
dc.title.alternative Political concept of A. Kysil as the confi rmation of Yagellon legitimism on the territory of Ukraine in the middle of XVII century uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 32-027.21 Кисіль Адам (477) «16»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис